Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาทวีวัฒน์
กวดวิชา
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3464182
เปิดปกติ
2
ภาษาศิลป์เลิศปัญญา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
3
กวดวิชาเสริมพัฒน์
กวดวิชา
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
4
ดนตรีบ้านสุนทร
ศิลปะและกีฬา
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
5
กวดวิชาโนเลจ
กวดวิชา
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
สอนตัดเสื้อปรานี
วิชาชีพ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
7
กอบกานต์
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
8
กวดวิชาขจรพิทยา
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
9
กวดวิชามงคลศึกษา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
10
กฤษรวิทยา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
กวดวิชาวัดคลองเตย
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
12
กวดวิชาสามมิตร
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
13
การผสมเครื่องดื่มสากล
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
14
กรุงเทพอาภรณ์
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
กวดวิชามาเรียลัย
กวดวิชา
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ช่างกลจิธาสวัสดิ์
วิชาชีพ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
17
เกียรติศักดิ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
18
จิรังศึกษา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
19
ขจรศึกษา(เวลาพิเศษ)
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
เรืองอิสลามพิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
เฉลิมราชวิทยา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
22
บูรณะอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
เจริญวุฒิวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
24
นูรุ้ลอารีฟีน
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
25
เฉลิมศาสน์นาฏศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
นิกาจารย์วิทยา
กวดวิชา
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
27
เฉลิมสาสน์ศึกษาบางนาภาคฤดูร้อน
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
เฉลิมราชวิทยาคลองเตย
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
29
อิสลามทรงศิลป์
สอนศาสนาอิสลาม
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
ช่างโทรทัศน์ ททบ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาวัดดอนเมือง
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
กวดวิชาปรีชาพยุงวิทย์
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
ดรุณีพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
34
ดรุณีวิทยาเวลาพิเศษ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
35
กวดวิชาบางบัว
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
36
ผึ้งหลวงบริการ
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
ดัดผมดารา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
ดัดผมตัดเสื้อดาวรุ่งแยกราชเทวี
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
ไทยเทคนิคแผนกวิชาพิเศษ
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
โดมพาณิชย์ แผนกภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024