Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาทวีวัฒน์
กวดวิชา
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 02-3464182
เปิดปกติ
2
ภาษาศิลป์เลิศปัญญา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
3
กวดวิชาเสริมพัฒน์
กวดวิชา
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
4
ดนตรีบ้านสุนทร
ศิลปะและกีฬา
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
5
กวดวิชาโนเลจ
กวดวิชา
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
6
สอนตัดเสื้อปรานี
วิชาชีพ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
7
กอบกานต์
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
กวดวิชาขจรพิทยา
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
กวดวิชามงคลศึกษา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
กฤษณวิทยา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
กวดวิชาวัดคลองเตย
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
กวดวิชาสามมิตร
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
การผสมเครื่องดื่มสากล
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
กรุงเทพอาภรณ์
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
กวดวิชามาเรียลัย
กวดวิชา
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ช่างกลจิธาสวัสดิ์
วิชาชีพ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
17
เกียรติศักดิ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
จิรังศึกษา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
ขจรศึกษา (เวลาพิเศษ)
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
เรืองอิสลามพิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
เฉลิมราชวิทยา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
บูรณะอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
เจริญวุฒิวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
นูรุ้ลอารีฟีน
สอนศาสนาอิสลาม
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
เฉลิมศาสน์นาฏศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
นิกาจารย์วิทยา
กวดวิชา
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
เฉลิมสาสน์ศึกษาบางนาภาคฤดูร้อน
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
เฉลิมราชวิทยาคลองเตย
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
อิสลามทรงศิลป์
สอนศาสนาอิสลาม
เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
ช่างโทรทัศน์ ททบ.
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาวัดดอนเมือง
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
กวดวิชาปรีชาพยุงวิทย์
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
ดรุณีพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
ดรุณีวิทยาเวลาพิเศษ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาบางบัว
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
ผึ้งหลวงบริการ
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
ดัดผมดารา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
ดัดผมตัดเสื้อดาวรุ่งแยกราชเทวี
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
39
ไทยเทคนิคแผนกวิชาพิเศษ
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
โดมพาณิชย์ แผนกภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ] 106 [ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024