Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
บางเขนพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
นักออกแบบทรงผมนิตยา
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
เนติ-บัญชี
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
บำรุงศาสนาอิสลามมาลัยลอย
สอนศาสนาอิสลาม
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
นานช่าง
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
พิสนท์สุขการ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
มัชลีฮาตุลอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
ภาษาต่างประเทศอินลิงกัว รัชโยธิน
วิชาชีพ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
9
โรจน์เสรีพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
นครหลวงการบัญชี
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
ราษฎร์ศึกษาผู้ใหญ่ปานะพันธ์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่เกษมโปลีเทคนิค
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
นันทนาสอนตัดเสื้อดัดผม
กวดวิชา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่โรจน์เสรีวิทยา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
ราษฎร์ศึกษาผู้ใหญ่ปราโมชวิทยาทาน
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ราษฎร์ศึกษาผู้ใหญ่ประชาชื่นวัฒนา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาวัดใต้
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
ราษฎร์ศึกษาผู้ใหญ่ไทยวิจิตรศิลปอาชีวะ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
นันทิศึกษา
กวดวิชา
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ตรวจสอบสภาพ
20
ภาษาต่างประเทศสามแยกเกษตร
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
ลออวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
พัฒนาภาษาอาชีวะ
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
นักบริหารธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
บางกอกพาณิชย์
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
วิทยานุกรณ์อาชีวศึกษาบางกะปิ
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่มหานครพณิชยการ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
บุญฤทธิ์ศึกษาพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
สอนตัดเสื้องามวไล บางเขน
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
ศรีแสงวัฒนาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
วีรธรรมวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
บูรณะภาษา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
ศรีอยุธยาการสร้างทางไปรษณีย์
สอนศาสนา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
ลาดพร้าวอาชีวศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
สหมิตรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
สอนตัดเสื้อรังรองลาดพร้าว
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
ประสพศิลป์เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
ปริญญาการพาณิชย์
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
ศรีศึกษาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
ปิติภาษานานาชาติ
วิชาชีพ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
สิริสัมผัส
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ] 107 [ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024