Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สุขุมวิทคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
สุขุมวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
พรรวี
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
เสริมสวยนริสา
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
โสตถิวิทยากวดวิชา
กวดวิชา
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
พัฒนาภาษา
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
พัฒนภาษา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
สอนตัดผมพรรณิภา
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
สอนตัดเสื้อประชุม
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
พิเศษสมประสงค์
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
สอนตัดเสื้อโสภา
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
เพชรบุรีภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
สอนตัดเสื้อสตรี สุนิสา
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
สอนตัดเสื้อรัศนา
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
พญาไทคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
ภาษาเจริญนานาชาติ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
17
ภาษาศาสตร์และพณิชยการ
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
ภาษาสมาคมนักเรียนเก่าภาคพื้นยุโรป
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
19
ฤทธิยวรรณาลัย เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
20
สอนภาษานวลจันทร์
วิชาชีพ
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
21
สหอาชีวรุ่งเรืองพระโขนง
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
สปัน
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
สหอาชีววิทยาพระโขนง
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
อนุรักษ์อีเล็คโทรนิคส์บางนา
วิชาชีพ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
อรุณแสงธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
26
เจียรสุมัยศุภศึกษา
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
27
คอมพิวเตอร์หัวหมาก
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
28
ก้าวหน้าธุรกิจ
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
29
กวดวิชาวัดกุนนทีรุทธาราม
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาไพศาลศึกษา
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
31
กรุงเทพนครคอมพิวเตอร์
กวดวิชา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
ราษฎร์การศึกษาผู้ใหญ่สายอักษร
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
33
เภตรารัตน์บำรุงเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
34
รูญรัตน์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
35
มณฑนาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
36
มักกะสันพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
มัลลิกา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
38
ยุทธนาภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
ฝึกฝีมือรามอินทรา
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
ธานีสอนพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ] 108 [ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024