Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เสริมสวยเศวตมาลย์
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
เสริมสวยมัทนา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
เสริมสวยสายทิพย์
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
เสริมสวยหนึ่งสยาม
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
สอนตัดเสื้อดารา
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
สถาบันเทคนิคการบัญชี
วิชาชีพ
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
วราธิป
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
วรันนิกา เทควันโด
ศิลปะและกีฬา
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
9
สรการฤทธิรณเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
ลาดกระบังวิทยา เวลาพิเศษ
วิชาชีพ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
ช่างเทคนิคเทพนิมิต
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
12
ดนตรีเดอะแบนด์
ศิลปะและกีฬา
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
13
ดนตรี เคพีเอ็น แฟชั่นไอส์แลนด์
ศิลปะและกีฬา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
14
สอนภาษาญี่ปุ่นวนิดา
วิชาชีพ
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 02-4261973,086-211-8689
เปิดปกติ
15
เชื่อมโยงภาษา
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 02-7049077
เปิดปกติ
16
สอนภาษาแสนดี
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 02-641-5455
เปิดปกติ
17
กวดวิชาปัจเจกปัญญา
กวดวิชา
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
18
กวดวิชาภัทรพล
กวดวิชา
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 02-7335300
เปิดปกติ
19
กวดวิชาปรานต์วิทย์
กวดวิชา
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 02-9403451
เปิดปกติ
20
กวดวิชาภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-6244457-8
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาภาษาอังกฤษ "คุณครูสมศรี" ลาดพร้าว ซอย 1
กวดวิชา
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-6244457-8
เปิดปกติ
22
กวดวิชาสาธิตคำนวณ
กวดวิชา
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 086-5560248
เปิดปกติ
23
กวดวิชาและภาษาราชสีห์
กวดวิชา
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 02-5662941
เปิดปกติ
24
พฤฒาบริบาล
วิชาชีพ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 02-5110303
เปิดปกติ
25
เสริมสวยทรงเกล้า
วิชาชีพ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
26
ปภินวิทย์
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
27
เสริมทักษะการออกแบบเว็ปไซต์
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
28
ช่างฝีมือแจ้งวัฒนะ
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
29
พงษ์เพชรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
30
สุภัทราเวลาพิเศษ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
31
ปิ่นแก้วช่างกลการเกษตร
วิชาชีพ
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
32
สอนขับรถยนต์ฉวีรัช
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
33
เอี่ยมอัมพันธ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
ศรีประสิทธิ์พิมพ์ดีดสัมผัสก์
วิชาชีพ
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
พระนครภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
ศูนย์การศึกษาศิลปะความงามนานาชาติ
วิชาชีพ
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
37
ศูนย์ภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
วิชาชีพ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
38
พัฒนพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
39
ไทยอังกฤษ เวลาเช้า
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
40
บำรุงปัญญา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ] 110 [ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024