Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
บรมนิวาศน์ภาษาอังกฤษ
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
2
ภาษาศิลป์
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
3
สอนตัดเสื้อร่วมฤดี
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
4
สอนตัดเสื้อรินทร์
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
5
สุเทพปัญญา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
6
สยามสถาบันภาษา
วิชาชีพ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
7
ไทยวัฒนาพิมพ์สัมผัส
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
8
พระนครวิทยาลัยกลางคืน
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
9
พิมานวิทย์ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
10
วัดราชบพิธ เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
11
วิศวกรรมวิทยุและไฟฟ้า
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
12
ศรีนาฏศิลป์
สามัญศึกษา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
13
ศุภศึกษาสถานเทเวศร์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
14
สง่าพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
15
สหกรณ์กรมตำรวจพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
16
กวดวิชารัฐธีร์
กวดวิชา
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
17
เสริมศิริวิทยา
กวดวิชา
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
18
สอนภาษาและกวดวิชาครูเอ
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
19
ดนตรีดุจดุริยะ
ศิลปะและกีฬา
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
20
อาชีวศาสตร์
วิชาชีพ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
21
กวดวิชานวศึกษา วงเวียนใหญ่
กวดวิชา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
22
ตรีวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
23
ธุรกิจไทยและต่างประเทศ
วิชาชีพ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
24
สอนตัดเสื้อหญิงสวย
วิชาชีพ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
25
สมัยวิทยา วงเวียนใหญ่
กวดวิชา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 02 8906160, 02 8906161
เลิกกิจการ
26
กวดวิชาจินตนันทน์
กวดวิชา
เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
27
กวดวิชาพันดาว สายไหมซอย 5
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
28
กวดวิชาภาษาอังกฤษเอ็นคอนเส็ปท์ วงเวียนใหญ่
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
29
กวดวิชาวรรณสรณ์ วงเวียนใหญ่
กวดวิชา
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
30
สอนภาษาอังกฤษประยุกต์
วิชาชีพ
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
31
กวดวิชาอรุณรุ่ง
กวดวิชา
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
32
กวดวิชาผกามาส
กวดวิชา
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
33
อินเทอร์เน็ต บางแค
วิชาชีพ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
34
กวดวิชาเลิศหล้าวิชาการ
กวดวิชา
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
35
สอนภาษาฟูคุณฉลอง
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
36
กวดวิชาการะเกด
วิชาชีพ
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ
37
สอนภาษาบุญพิศิษฎ์
วิชาชีพ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
38
สอนภาษาอาจารย์ปริญญ์
วิชาชีพ
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
39
สอนภาษาจีนเพียรอักษร
กวดวิชา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
เปิดปกติ
40
การบินกรุงเทพ
วิชาชีพ
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ] 111 [ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024