Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชากุลยา
กวดวิชา
ป5-ป6
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
2
ลีนาภาษาและกวดวิชาทิพวัล
วิชาชีพ
ป5-ป6
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
3
ภาษาสร้างสรรค์
วิชาชีพ
ต้น-สูง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7105638
เปิดปกติ
4
กวดวิชาอริยะเยาวชน
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7026366,02-7552727
เปิดปกติ
5
กวดวิชาและภาษาเบญจากุลพรหม
กวดวิชา
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
6
การเดินเรือเคมสตาร์
วิชาชีพ
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
7
ดนตรีสยามกลการ เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
ศิลปะและกีฬา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
8
กวดวิชาพักตร์ชนกจิตรานุกูล
กวดวิชา
บางเสาธง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
9
กวดวิชากรวิชญ์
กวดวิชา
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
10
กวดวิชาฌานคิดส์
กวดวิชา
บางเสาธง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
11
กวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร
กวดวิชา
บางเสาธง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
12
บ้านภาษาจีน
ศิลปะและกีฬา
บางบ่อ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
13
ปิยะมินทร์ แคริ่ง
วิชาชีพ
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
14
กวดวิชาชนม์กานต์
กวดวิชา
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
15
กวดวิชาสมปณิธาน
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
16
เสริมทักษะดรุณพัฒน์
กวดวิชา
พระประแดง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
17
กวดวิชา คิดคม
กวดวิชา
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
18
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ บี บูเลอวาร์ด
ศิลปะและกีฬา
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
19
กวดวิชา พัฒนาวิชาการบางบ่อ
กวดวิชา
บางบ่อ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
20
กวดวิชาเอี่ยมวุฒิปรีชา
กวดวิชา
บางพลี สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
21
ฝึกอาชีพ ช่างเชื่อม ทีดับบลิวอี
วิชาชีพ
บางเสาธง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
22
กวดวิชาสวนปัญจะ
กวดวิชา
บางบ่อ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
23
กวดวิชาและศูนย์ภาษาเกรดพลัส
กวดวิชา
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
24
กวดวิชาชยมล
กวดวิชา
บางพลี สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
25
ดนตรีเคพีเอ็น เมกา บางนา
ศิลปะและกีฬา
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
26
สอนภาษาวอลล์สตีท เมกา บางนา
วิชาชีพ
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
27
ดนตรีสยามกลการ เมกา บางนา
ศิลปะและกีฬา
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
28
บ้านครูสอนภาษา
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
29
กวดวิชาไบรดัน
กวดวิชา
บางเสาธง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
30
จุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์
วิชาชีพ
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
31
มาสเตอร์ทอดดี้ มวยไทย
ศิลปะและกีฬา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
32
ภาษาเบรนแฮคเกอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
33
กวดวิชาอัญปัญญา
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
34
สอนภาษานาวา
วิชาชีพ
บางบ่อ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
35
ดนตรี เมโลดิอุส
ศิลปะและกีฬา
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
36
กวดวิชาเจียระไนปัญญา
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
37
กวดวิชาและภาษาไอเลิน
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
38
กวดวิชาสหปัญญาดี
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
39
สอนภาษาเอเชีย ทิชชิ่ง แอ็ดเวนเจอร์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 23800662
เลิกกิจการ
40
กวดวิชาและภาษา รีเจ้นท์
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ] 118 [ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024