Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
การจัดการสุขภาพจุฬาเวช
วิชาชีพ
ต้น-ประกอบอาชีพได้
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7580460
เปิดปกติ
2
ภาษานานาชาติเทพารักษ์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
3
เสริมสวยณัฐฐา
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
4
กวดวิชาเทพารักษ์
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
5
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
6
เสริมสวย-ตัดเสื้อเทพ เทพลีลา
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
7
เสริมสวยโรสดีไซน์
วิชาชีพ
บางเสาธง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
8
เอเชียคอมพิวเตอร์บางพลี
วิชาชีพ
บางเสาธง สมุทรปราการ
เปิดปกติ
9
ส่งเสริมนวดแผนไทยสมุทรปราการ
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
10
เสริมทักษะภาณุวงศ์
กลาง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7579112,089-8224396
เปิดปกติ
11
กวดวิชามนตรี
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-3815205
เลิกกิจการ
12
สอนภาษาเทพารักษ์
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7556540, 081-4935597
เปิดปกติ
13
ออกแบบทรงผมอาดัม
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7583165
เปิดปกติ
14
เสริมทักษะวิวรรธน์
เสริมทักษะชีวิต
พระประแดง สมุทรปราการ 02-4634577
เปิดปกติ
15
ภาษาเอเซียสากล
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7541860-1
เปิดปกติ
16
ศิลปป้องกันตัวปากน้ำ
ศิลปะและกีฬา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7026356
เปิดปกติ
17
ทักษะภาษา
วิชาชีพ
ต้น-สูง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7563322
เปิดปกติ
18
อินเตอร์แคร์บริรักษ์
วิชาชีพ
ต้น-ประกอบอาชีพได้
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-3806976
เปิดปกติ
19
นานาภาษา ทิพวัล
วิชาชีพ
ต้น
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 081-8205541
เปิดปกติ
20
กวดวิชาและภาษาเคนท์
กวดวิชา
ต้น-สูง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7587309
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาพูนปัญญาพร
กวดวิชา
พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
22
ภาษาต่างประเทศ อี ซี ซี ศรีนครินทร์
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-6557892,02-6553333
เปิดปกติ
23
สอนภาษาแคร์
วิชาชีพ
ต้น
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-7595476
เปิดปกติ
24
กวดวิชาบ้านรักเรียน
กวดวิชา
ม1-ม3
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 081-4871694
เปิดปกติ
25
ทักษะภาษาพระประแดง
วิชาชีพ
ต้น-สูง
พระประแดง สมุทรปราการ 089-4992554
เปิดปกติ
26
นานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ
นานาชาติ
ปีที่ 1 - ปีที่ 15
บางพลี สมุทรปราการ
เปิดปกติ
27
กวดวิชาศักยพัฒนา
กวดวิชา
ต้น-สูง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 02-1381550
เปิดปกติ
28
กวดวิชาเก่ง
กวดวิชา
ม1-ม3
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 082-2232339
เปิดปกติ
29
กวดวิชาสุชาดา
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
30
กวดวิชา รดา
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
31
เมืองโบราณ
วิชาชีพ
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
32
กวดวิชาบ้านอิ่มอุ่น
กวดวิชา
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
33
ภาษาสร้างสรรค์ ศรีนครินทร์
วิชาชีพ
ต้น-สูง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
34
สอนศิลปะการใช้เสียงและลีลา ศรีนครินทร์
ศิลปะและกีฬา
ต้น-สูง
เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาเก่งคิด
กวดวิชา
ป1-ม6
บางบ่อ สมุทรปราการ
เปิดปกติ
36
อนุบาลทรายทอง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5809325
เปิดปกติ
37
อนุบาลอิศรานล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5731222
เปิดปกติ
38
อนุบาลผึ้งน้อย
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5895163
เลิกกิจการ
39
สาธิตคริสเตียนวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5251302
เปิดปกติ
40
อนุบาลเพื่อนเด็ก
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-265892
เลิกกิจการ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ] 121 [ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024