Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชา บ้านคิดเก่ง
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
2
แลคเชิลน์ มิวสิค อคาเดมี่
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
3
สอนภาษาไออีเอส
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี 25845655
เปิดปกติ
4
สอนภาษาจีนหลงเถิง
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี 02964-6628
เปิดปกติ
5
กวดวิชา ไบร์ทสตาร์
กวดวิชา
บางบัวทอง นนทบุรี 29201953
เปิดปกติ
6
กวดวิชาบ้านขยันเรียน บัวทอง
กวดวิชา
บางบัวทอง นนทบุรี 29865377
เปิดปกติ
7
เดอะมิวสิคการดนตรี
วิชาชีพ
บางบัวทอง นนทบุรี 851776901
เปิดปกติ
8
ไอ แองเจิลแดนซ์
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี 29626259
เปิดปกติ
9
นิชดา
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 29805251
เปิดปกติ
10
เก่งภาษาไกอา
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 25285353
เปิดปกติ
11
ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 29651525
เปิดปกติ
12
อินเทอร์เน็ตและการออกแบบ งามวงศ์วาน
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 29555709
เปิดปกติ
13
สนุกคิด ราชพฤกษ์
เสริมทักษะชีวิต
บางกรวย นนทบุรี 24896869
เปิดปกติ
14
กวดวิชาคณิตพาเพลิน
กวดวิชา
บางกรวย นนทบุรี
เปิดปกติ
15
สถานศึกษานานาชาติ
นานาชาติ
อนุบาล - ปีที่ 12
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9635800
เปิดปกติ
16
รี่ยาดิ๊สสุนัน(ริยาดัสสาร)
สอนศาสนาอิสลาม
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5263715
เปิดปกติ
17
อิสลามสัมพันธ์ (มัสยิดนะฮ์ฎอตุ้ลอิสลามห์ะ)
สอนศาสนาอิสลาม
บางบัวทอง นนทบุรี 02-5717757
เปิดปกติ
18
อัซ-ซิกรอ
สอนศาสนาอิสลาม
บางบัวทอง นนทบุรี 02-5710286
เปิดปกติ
19
นูรู้ลอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
บางบัวทอง นนทบุรี 02-9255907
เปิดปกติ
20
ดีนุลอิสลาม(มัสยิดกลางคารุ้ลอิสลามะ)
สอนศาสนาอิสลาม
บางบัวทอง นนทบุรี
เปิดปกติ
21
นูรุ้ลฮีดายะห์อิสลาม(มัสยิดนูรูรุ้ลอิสลามะ)
สอนศาสนาอิสลาม
บางบัวทอง นนทบุรี 02-9255232
เปิดปกติ
22
ดารุ้ลอามาน
สอนศาสนาอิสลาม
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5845232
เปิดปกติ
23
กุ้งสอนตัดผมชาย
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
24
รอบรู้ภาษาวิทยา
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9665753,02-9665831
เปิดปกติ
25
มิตรภาษาและกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
26
ไพรัชพากษ์นนทบุรี
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5273856
เปิดปกติ
27
พิบูลสงครามสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
28
สอนภาษาและสอนเสริม
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9503470
เลิกกิจการ
29
ศรีรัตนพิทยา
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-4462347
เปิดปกติ
30
เพ็ญวุฒิวิทยา
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5250952
เปิดปกติ
31
สยามคอมพิวเตอร์และภาษานนทบุรี
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9674370-1
เปิดปกติ
32
ภาษานพคุณ
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
33
นนทบุรีธุรกิจ
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
34
ยุวคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5500720
เปิดปกติ
35
สอนตัดเสื้อนันทิยา
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5250099
เปิดปกติ
36
กอปกูล
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5251872
เปิดปกติ
37
เฉลิมราชวิทยา
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5251465
เลิกกิจการ
38
นวนนท์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9674735
เปิดปกติ
39
สอนตัดเสื้อวราริน
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5883702,02-9514698
เปิดปกติ
40
สอนตัดเสื้อดวงพร
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5250393
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ] 127 [ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024