Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ดนตรีปณิธาน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5250223
เปิดปกติ
2
กวดวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชัยชัย ตั้งธรรม
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9526159-60
เปิดปกติ
3
ปรมัตถ์ศึกษางามวงศ์วาน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
4
กวดวิชาเสริมภาษา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9501731
เปิดปกติ
5
เดอะเบรน งามวงศ์วาน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5807517-8
เปิดปกติ
6
กวดวิชาฟิสิกส์อาจารย์ช่วงงามวงศ์วาน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5807514-16
เปิดปกติ
7
ยุวพัฒนา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
8
สมุดไทสอนศิลปะและการออกแบบงามวงศ์วาน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9698263
เปิดปกติ
9
เดอะติวเตอร์ บางเขน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9518418-9
เลิกกิจการ
10
เสริมความรู้พัฒนไทย (กวดวิชาพัฒนไทย)
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9698388
เปิดปกติ
11
กวดวิชาพูนปัญญา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
12
กวดวิชานนทบุรี
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9519897
เปิดปกติ
13
กวดวิชาทิพวรรณ
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9653733
เปิดปกติ
14
กวดวิชาภควัต
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ตรวจสอบสภาพ
15
เพื่อนดรุณ
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
16
พัฒนาเด็กสมองไว
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9666092
เปิดปกติ
17
ดนตรีบริลานเต้
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5266040
เปิดปกติ
18
เสริมปัญญาจุฑารัตน์
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5261728
เปิดปกติ
19
นาฎศิลป์สากลพรพิมล-สมหทัย
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
20
ดนตรีไทยนาฏศิลป์สายวรรณ
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-4463044
เปิดปกติ
21
ศิลปป้องกันตัวคาราเต้-โด
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9505753
เปิดปกติ
22
ดนตรีศศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
23
ศาสตร์แห่งศิลปิน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
24
ดนตรียามาฮ่า รัตนาธิเบศร์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9698310-1
เปิดปกติ
25
ธนิตสรณ์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5265784
เปิดปกติ
26
มุทิตาเวชวิทยา
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี 02-9031383,090527132
เปิดปกติ
27
เพชรอุษานาฏลีลา
ศิลปะและกีฬา
บางใหญ่ นนทบุรี 02-9030262
เปิดปกติ
28
กวดวิชาธรรมมิสลาม
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี 02-9031285
เปิดปกติ
29
ส่งเสริมการประพันธ์เพลงและขับร้อง ธงชัย เล็กถัมพล
ศิลปะและกีฬา
บางใหญ่ นนทบุรี 02-9263921
เปิดปกติ
30
กวดวิชาพัฒนาวิชาการ
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5834023
เปิดปกติ
31
กวดวิชานนทบุรี
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5032581,029610056
เปิดปกติ
32
สอนภาษาอังกฤษพนิตนาฏ
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9608564
เปิดปกติ
33
สยามทัศน์
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9607200
เปิดปกติ
34
สอนผสานศิลป์ดนตรีและลีลาศิริปิ่น
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5742580
เปิดปกติ
35
ดนตรีปากเกร็ด
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5845800
เปิดปกติ
36
ดนตรียามาฮ่า บิ๊กซี ติวานนท์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
37
บ้านอาจารย์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
38
ศิลปะศาสตร์ความงาม สุขภาพบ้านแก้วสมุนไพร
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
39
ดนตรีสวนน้ำ
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
40
แคส เอดูเคชั่น เซนเตอร์
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] 129 [ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024