Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาวรรณสรณ์ นนทบุรี
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5805489
เปิดปกติ
2
ดนตรีปณิธาน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5250223
เปิดปกติ
3
กวดวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชัยชัย ตั้งธรรม
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9526159-60
ตรวจสอบสภาพ
4
ปรมัตถ์ศึกษางามวงศ์วาน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
5
กวดวิชาเสริมภาษา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9501731
เปิดปกติ
6
เดอะเบรน งามวงศ์วาน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5807517-8
ตรวจสอบสภาพ
7
กวดวิชาฟิสิกส์อาจารย์ช่วงงามวงศ์วาน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5807514-16
เปิดปกติ
8
ยุวพัฒนา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
9
สมุดไทสอนศิลปะและการออกแบบงามวงศ์วาน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9698263
เปิดปกติ
10
เดอะติวเตอร์ บางเขน
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9518418-9
เปิดปกติ
11
เสริมความรู้พัฒนไทย
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9698388
เปิดปกติ
12
กวดวิชาพูนปัญญา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
13
กวดวิชานนทบุรี
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9519897
เปิดปกติ
14
กวดวิชาทิพวรรณ
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9653733
เลิกกิจการ
15
กวดวิชาภควัต
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
ตรวจสอบสภาพ
16
เพื่อนดรุณ
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
17
พัฒนาเด็กสมองไว
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9666092
เปิดปกติ
18
ดนตรีบริลานเต้
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5266040
เปิดปกติ
19
เสริมปัญญาจุฑารัตน์
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5261728
เลิกกิจการ
20
นาฎศิลป์สากลพรพิมล-สมหทัย
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
21
ดนตรีไทยนาฎศิลป์สายวรรณ
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-4463044
เปิดปกติ
22
ศิลปป้องกันตัวคาราเต้-โด
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9505753
เปิดปกติ
23
ดนตรีศศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
24
ศาสตร์แห่งศิลปิน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
25
ดนตรีสยามรัตนาธิเบศร์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-9698310-1
เปิดปกติ
26
ธนิตสรณ์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี 02-5265784
ตรวจสอบสภาพ
27
มุทิตาเวชวิทยา
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี 02-9031383,090527132
ตรวจสอบสภาพ
28
เพชรอุษานาฎลีลา
ศิลปะและกีฬา
บางใหญ่ นนทบุรี 02-9030262
เลิกกิจการ
29
กวดวิชาธรรมมิสลาม
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี 02-9031285
เปิดปกติ
30
ส่งเสริมการประพันธ์เพลงและขับร้อง ธงชัย เล็กถัมพล
ศิลปะและกีฬา
บางใหญ่ นนทบุรี 02-9263921
ตรวจสอบสภาพ
31
กวดวิชาพัฒนาวิชาการ
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5834023
หยุดสอน
32
กวดวิชานนทบุรี
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5032581,029610056
หยุดสอน
33
สอนภาษาอังกฤษพนิตนาฏ
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9608564
เปิดปกติ
34
สยามทัศน์
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-9607200
เปิดปกติ
35
สอนผสานศิลป์ดนตรีและลีลาศิริปิ่น
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5742580
เปิดปกติ
36
ดนตรีปากเกร็ด
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-5845800
เปิดปกติ
37
ดนตรียามาฮ่า บิ๊กซี ติวานนท์
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
38
บ้านอาจารย์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
39
ศิลปะศาสตร์ความงาม สุขภาพบ้านแก้วสมุนไพร
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
40
ดนตรีสวนน้ำ
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ

Total 18553 Record : 464 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] 129 [ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024