Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ไทยรักบริบาล
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
2
ฟลายอิ้งแคส
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
3
ณภัทรดา
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
4
ภัทรเวชสยาม
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
5
เพื่อนคณิต
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
6
ดนตรีณัฐณภัทร
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
7
กวดวิชาปัณฑพัฒน์ไพสิทธิ์
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
8
กวดวิชารัตนวิทย์
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี
เปิดปกติ
9
ศูนย์ภาษาเพื่ออนาคต
บางบัวทอง นนทบุรี
เปิดปกติ
10
หมึกแดง เวิร์คช็อป
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
11
คาเด็ทติวเตอร์
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
12
สุนิดา
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
13
พิมพ์พิมล
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
14
ทักษะพัฒนา
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
15
ศิลปะป้องกันตัวบ้านบัวทอง
ศิลปะและกีฬา
บางบัวทอง นนทบุรี
เปิดปกติ
16
อนุบาลนานาชาติแมจิกเยียร์ส
นานาชาติ
อนุบาลปีที่ 1-3
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
17
รักภาษา
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
18
นานาชาติ เซนต์ แอนดรูว์ส สามัคคี
นานาชาติ
อนุบาลปีที่ 1-3
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
19
ดนตรีพันเพลง
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
20
ภาษาและอาชีพกิลด์
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
21
วัฒนธรรม ไทย-จีน ศึกษา แจ้งวัฒนะ
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
22
ธีร์ปัญญาพัฒน์ความเป็นเลิศ
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
23
สุชาภัทร
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
24
ภัทร-สุชา
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
25
ภาษาต่างประเทศอินลิงกัวรัตนาธิเบศร์
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
26
เสริมความรู้รัตนาธิเบศร์
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เลิกกิจการ
27
ศิลปการเต้น บางกอก
ศิลปะและกีฬา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
28
ภาษานานาชาติ สินภิบาล
วิชาชีพ
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
29
กวดวิชาไพณัฏ
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
30
นานาชาติ ดราก้อน
นานาชาติ
เตรียมอนุบาล-อนุบาล 3
บางกรวย นนทบุรี
เปิดปกติ
31
สอนภาษาอังกฤษแอดวานซ์ เวย์ อิงลิช
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
32
กวดวิชาพัฒนกิจวิชาการ
กวดวิชา
บางบัวทอง นนทบุรี
เปิดปกติ
33
คุณหมอภาษา
บางบัวทอง นนทบุรี
เปิดปกติ
34
สอนภาษาอังกฤษแจ้งวัฒนะ
วิชาชีพ
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
35
ดนตรีเคพีเอ็น เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ศิลปะและกีฬา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
36
สยามคอมพิวเตอร์และภาษาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
ปากเกร็ด นนทบุรี 02-8353797
เปิดปกติ
37
กวดวิชาสุพิชชา
กวดวิชา
บางใหญ่ นนทบุรี
เปิดปกติ
38
กวดวิชามีไอคิว
กวดวิชา
ปากเกร็ด นนทบุรี
เปิดปกติ
39
นุ้ยอิงลิช
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ
40
กวดวิชามุมความรู้
กวดวิชา
เมืองนนทบุรี นนทบุรี
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] 130 [ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024