Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
โกลบอลอินเดียนนานาชาติ
นานาชาติ
อ1-ม6
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
เปิดปกติ
2
ฟิวเจอร์คณิตศาสตร์และภาษา
กวดวิชา
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
3
กวดวิชานวศึกษาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
กวดวิชา
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
4
กวดวิชาอาจารย์ปิง รังสิต
กวดวิชา
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
5
กวดวิชาเอ็ม แอนด์ พี โฮม
กวดวิชา
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
6
สอนภาษารัตนพล
กวดวิชา
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
7
กวดวิชาบ้านหรรษา คลอง 7
กวดวิชา
ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9570021
เปิดปกติ
8
สอนภาษาแทนส์
กวดวิชา
ลำลูกกา ปทุมธานี 02-1523797
เปิดปกติ
9
ภาษาสนุกหมู่บ้านสีวลี 2
กวดวิชา
ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9785545-6
เปิดปกติ
10
กวดวิชาเลิศปัญญา
กวดวิชา
ลำลูกกา ปทุมธานี 089-7770960,02-9874486,029904157
เปิดปกติ
11
กวดวิชารังสิตติวเตอร์
กวดวิชา
ธัญบุรี ปทุมธานี 02-5238640
เลิกกิจการ
12
โลกใหม่ทางการศึกษา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
วิชาชีพ
ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9580961-3
เปิดปกติ
13
พัฒนาภาษาพรรณริณี
กวดวิชา
ลำลูกกา ปทุมธานี
เลิกกิจการ
14
คณิต-ภาษาเพลิน-พร้อม
กวดวิชา
ลำลูกกา ปทุมธานี 02-5326963
เปิดปกติ
15
อรดาบริบาล
วิชาชีพ
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
16
ไชนีส เอ็ดดูเทนเมนท์
วิชาชีพ
ธัญบุรี ปทุมธานี 02-9818908
เปิดปกติ
17
ภาษาโนว์มอร์
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
18
พนาแพทย์แผนไทย
วิชาชีพ
ลำลูกกา ปทุมธานี
เปิดปกติ
19
เอเชีย เฮลท์ แคร์
วิชาชีพ
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
20
กวดวิชาเอพลัส เอ็ดดูเคชั่น
กวดวิชา
เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
เปิดปกติ
21
กวดวิชาธนพร
กวดวิชา
คลองหลวง ปทุมธานี
เปิดปกติ
22
ภาษานานาชาติและการสื่อสาร
กวดวิชา
ลำลูกกา ปทุมธานี
เลิกกิจการ
23
ปลูกปัญญา
กวดวิชา
คลองหลวง ปทุมธานี
เปิดปกติ
24
ภาษาอังกฤษพิงกุ ฟิวเจอร์ พาร์ค
เสริมทักษะชีวิต
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
25
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง รังสิต
เสริมทักษะชีวิต
ธัญบุรี ปทุมธานี
เปิดปกติ
26
ธรรมศาสน์อิสลาม
ปอเนาะ
คลองหลวง ปทุมธานี
เปิดปกติ
27
อิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
สามัญศึกษา
อ1-ม6
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-241889
เปิดปกติ
28
ยอแซฟอยุธยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-242589,035243379
เปิดปกติ
29
อรุณประเสริฐ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-251548
เลิกกิจการ
30
จิระศาสตร์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-241559,035241833
เปิดปกติ
31
ดำรงวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-322980
เปิดปกติ
32
ศิริเสนาวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-241715
เปิดปกติ
33
ปณิธานเด็กดี
สามัญศึกษา
อ1-ม3
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-241039
เปิดปกติ
34
แสงทวีปวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 035-341010
เปิดปกติ
35
แสนโกศิกนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 035-341020
เปิดปกติ
36
อนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บางไทร พระนครศรีอยุธยา 035-366016
เปิดปกติ
37
ไตรอรุณศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บางไทร พระนครศรีอยุธยา 035-371092
เปิดปกติ
38
ไตรราชวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
บางไทร พระนครศรีอยุธยา 035-371051-2,035371158
เปิดปกติ
39
อนุบาลชมสวัสดิ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 035-220463
เลิกกิจการ
40
เทพประสิทธิ์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 035-391281
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ] 138 [ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024