Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาสถาบันเอ็กซ์เพิร์ท
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
2
กวดวิชาคณิตศาสตร์อยุธยา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
3
กวดวิชากรุงเก่า
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-322808
เปิดปกติ
4
กวดวิชารัชดาวิทยา อยูธยา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-241832
เปิดปกติ
5
กวดวิชาอลีนตาคณิตศาสตร์
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-321930
เปิดปกติ
6
กวดวิชา"นัมเบอร์วัน"
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
7
สอนภาษาไอสปีค
วิชาชีพ
อุทัย พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
8
กวดวิชาเอ็นท์ไซน์พระนครศรีอยุธยา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
9
สอนภาษา ไอคิว อเมริกัน อิงลิช
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035 323232
เปิดปกติ
10
กวดวิชาชบาไทยศึกษา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
11
สอนภาษาวราภรณ์ อยุธยา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
12
สอนภาษาบาวน์ดเลส 2
วิชาชีพ
เสนา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
13
เสริมสวยคุณโจ อยุธยา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 35243113
เปิดปกติ
14
สอนภาษาบาวน์ดเลส
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
15
สอนภาษาและคอมพิวเตอร์ อิเดียม อยุธยา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
16
ฉัตรเทวี อยุธยา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
17
กวดวิชานพสิริพัฒนศึกษา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
18
รัศมีอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-231742
เปิดปกติ
19
อัล-ฟรุกอนศึกษา
สอนศาสนาอิสลาม
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 035-379641
เปิดปกติ
20
มุสลิมพิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 035-379831
เปิดปกติ
21
สอนภาษานานาชาติ พระนครศรีอยุธยา 2
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-252774,035-232515
เปิดปกติ
22
เสริมพลธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-244774
เปิดปกติ
23
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์อยุธยา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-335500
เปิดปกติ
24
วิทย์ชกรคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-213583-4
เปิดปกติ
25
สมัญญาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-251897
เปิดปกติ
26
อยุธยาคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-229171-2
เปิดปกติ
27
บุญญากรนวดไทย
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
28
วิทยศิลป์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-241445
เปิดปกติ
29
นครหลวงคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 035-716239
เปิดปกติ
30
อัศววิทยา
วิชาชีพ
บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 35361973
เปิดปกติ
31
ศูนย์ฝึกอบรมก้าวหน้าอยุธยา
วิชาชีพ
วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-721083
เลิกกิจการ
32
ศูนย์ฝึกภาษาญี่ปุ่นอยุธยา
วิชาชีพ
อุทัย พระนครศรีอยุธยา 081-2789852
เลิกกิจการ
33
สอนตัดเสื้อ-เสริมสวยการะเกส
วิชาชีพ
อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035-336272
เปิดปกติ
34
สอนภาษา-คอมพิวเตอร์เอกรัตน์
วิชาชีพ
อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035-335207
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาภัทรศึกษา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-244969
เปิดปกติ
36
อยุธยาจูเนียร์สคูล เอ.เจ.เอส.
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เลิกกิจการ
37
ภัทรศึกษา 2
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-244969
เปิดปกติ
38
กวดวิชาเกรดเอ
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
39
แสงเพชร
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-252722
เปิดปกติ
40
กวดวิชาสามอาจารย์
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-32981
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ] 140 [ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024