Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาระพิน
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เลิกกิจการ
2
ประเสริฐการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-211481
ตรวจสอบสภาพ
3
ธนพลวิทยาภาษาและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เลิกกิจการ
4
สำนักดาบวังหน้าแห่งกรุงศรีอยุธยา
ศิลปะและกีฬา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
5
วัดธรรมิกราชวิทยา เวลาพิเศษ
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-322980
ตรวจสอบสภาพ
6
ยุพาพรรณการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-251709
ตรวจสอบสภาพ
7
กวดวิชาจุฬาศาสตร์
กวดวิชา
บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 035-710324
ตรวจสอบสภาพ
8
กวดวิชาอาจารย์พีระฉิมคง
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
9
ดนตรีสยามกลการ อยุธยาพาร์ค
ศิลปะและกีฬา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-229070-1
เปิดปกติ
10
กวดวิชาบ้านครูป้อม
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 089-8018584
เปิดปกติ
11
กวดวิชาเพื่อนเด็ก
กวดวิชา
เสนา พระนครศรีอยุธยา 089-0914852
เปิดปกติ
12
กวดวิชาซิกม่าอะคาเดมิคเซ็นเตอร์
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบสภาพ
13
สถาบันบริหารการโรงแรม
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบสภาพ
14
สอนภาษานานาชาติ พระนครศรีอยุธยา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ตรวจสอบสภาพ
15
กวดวิชาคณิตพิชิตโจทย์ อยุธยา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-231099
เปิดปกติ
16
กวดวิชารุ่งพิทยา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
17
ภาษาต่างประเทศ อีซีซี อยุธยา
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-229377-8
เปิดปกติ
18
เสริมสวยสยามโฟกัส
วิชาชีพ
อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035-331026
ตรวจสอบสภาพ
19
สอนภาษาเอ็กเซลเลนท์ ไชนีส
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
20
กวดวิชารวยปัญญา
กวดวิชา
วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 035-700849
เปิดปกติ
21
กวดวิชาพัฒนาทักษะ
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
22
เจริญลักษณ์ อยุธยาพาร์ค
ศิลปะและกีฬา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
23
กวดวิชาแม็ค อยุธยา
กวดวิชา
อุทัย พระนครศรีอยุธยา 035-335012
ตรวจสอบสภาพ
24
สอนภาษากรุงเก่า
วิชาชีพ
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
25
บ้านรำไทยกนกนาฎ๒
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 035-234897
เปิดปกติ
26
กวดวิชาบ้านครูกล้วย
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
27
กวดวิชาเจนวิชา
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
28
กวดวิชาไอติวเตอร์
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
29
กวดวิชาจามจุรี
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
30
กวดวิชาสมจิตร์ติวเตอร์
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
31
กวดวิชา บี เอ ซี แอดวานซ์
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เลิกกิจการ
32
บ้านครูแอนครูอ๊า
กวดวิชา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เปิดปกติ
33
สนามชัยสิทธินุสรณ์
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองอ่างทอง อ่างทอง 035-612422
เปิดปกติ
34
อนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ป่าโมก อ่างทอง 035-661034
เปิดปกติ
35
วรดิตถ์วิทยาประสูทน์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
ป่าโมก อ่างทอง 035-661026
เปิดปกติ
36
วัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์)
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ป่าโมก อ่างทอง 035-661950-1
เปิดปกติ
37
อนุบาลพูนสุข
สามัญศึกษา
อ1-อ3
วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 081-9101755
เปิดปกติ
38
สนิทวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 035-631387
เปิดปกติ
39
อมราวิทยาภูมิ
สามัญศึกษา
อ1-ม3
วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 035-622523
เปิดปกติ
40
ราษฎร์นิยมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 035-669052
เปิดปกติ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ] 141 [ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024