Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
รัตนคณิตอ่างทอง
กวดวิชา
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
เปิดปกติ
2
กวดวิชาครูเยาว์
กวดวิชา
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
เปิดปกติ
3
กวดวิชา พรวิชชา
กวดวิชา
โพธิ์ทอง อ่างทอง
เปิดปกติ
4
กวดวิชาโพธิ์ทอง
กวดวิชา
โพธิ์ทอง อ่างทอง
เปิดปกติ
5
นูรุ้ลเราะฮ์ฮีม
สอนศาสนาอิสลาม
ไชโย อ่างทอง 035-699114,035-699087
เปิดปกติ
6
นูรุ้นอิสลามมูลนิธิ
สอนศาสนาอิสลาม
ไชโย อ่างทอง 035-641636
เปิดปกติ
7
จุติพรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอ่างทอง อ่างทอง 035-613932
เปิดปกติ
8
อ่างทองสหคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอ่างทอง อ่างทอง 035-626129 ,035-626274
เปิดปกติ
9
เสริมสวย-ตัดเสื้อเรณู
วิชาชีพ
เมืองอ่างทอง อ่างทอง 035-611677
เปิดปกติ
10
อ่างทองพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองอ่างทอง อ่างทอง 035-611117
เลิกกิจการ
11
พรรษธนะคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ป่าโมก อ่างทอง 035-662949, 081-685076
เปิดปกติ
12
อ่างทองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอ่างทอง อ่างทอง 035-615020-2
เปิดปกติ
13
อ่างทองการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
เลิกกิจการ
14
ทักษะภาษานครา อ่างทอง
กวดวิชา
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
เปิดปกติ
15
ตรียาพรอ่างทอง
วิชาชีพ
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
เลิกกิจการ
16
สอนภาษาจิตตราพร
กวดวิชา
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาบ้านครูหวัน
กวดวิชา
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
เปิดปกติ
18
กวดวิชาโกวิทย์ ศาลาแดง
กวดวิชา
ป4-ม6
เมืองอ่างทอง อ่างทอง
เปิดปกติ
19
อนุบาลบรรจงรัตน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411348
เปิดปกติ
20
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-486589, 0819017495
เปิดปกติ
21
กองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411249
เปิดปกติ
22
วินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411235
เปิดปกติ
23
กองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-641986-7
เปิดปกติ
24
บำรุงศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-413488,036-413747
เลิกกิจการ
25
ไฉไลพร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-412717,036-611407
เปิดปกติ
26
บัณฑิตศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-420719
เปิดปกติ
27
พัฒนปัญญา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-424816
เลิกกิจการ
28
อนุบาลเย็นศิระ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-412158,618231
เปิดปกติ
29
วรกิจพิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-412053
เปิดปกติ
30
จินดารัตน์
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-412963
เปิดปกติ
31
เมืองละโว้วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-421945
เปิดปกติ
32
วรพิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411350
เปิดปกติ
33
บรรจงรัตน์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411678 ต่อ 122
เปิดปกติ
34
วรนาถวิทยาลพบุรี
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-486215
เปิดปกติ
35
กำจรวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411442,036-412640
เปิดปกติ
36
เพ็ญพัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
พัฒนานิคม ลพบุรี 036-491211
เปิดปกติ
37
ทศธรรมศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โคกสำโรง ลพบุรี 036-441866,081-9878486
เปิดปกติ
38
จารึกล้อมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โคกสำโรง ลพบุรี 036-441339,036-624922
เปิดปกติ
39
ศรีแก้วอนุกูล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โคกสำโรง ลพบุรี 036-441364
เปิดปกติ
40
นารายณ์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ชัยบาดาล ลพบุรี 036-461491
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] 142 [ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024