Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ธรรมรักษ์บริบาล
วิชาชีพ
หนองม่วง ลพบุรี 036-426538
เลิกกิจการ
2
กวดวิชาตะวันไท
กวดวิชา
หนองม่วง ลพบุรี 036-432150
เปิดปกติ
3
กวดวิชาแสงตะวัน
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 09-5349242, 02-422980
เปิดปกติ
4
ลดาคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-618909
เปิดปกติ
5
กวดวิชาบ้านแสนรัก
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-614874
เปิดปกติ
6
กวดวิชาอาจารย์เก็ท
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-414714
เลิกกิจการ
7
ลพบุรีการแพทย์แผนไทย
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-412511
เปิดปกติ
8
กวดวิชาพิชรี
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-610892
เลิกกิจการ
9
กวดวิชาเลิศวิทย์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 089-7449343
เปิดปกติ
10
กวดวิชารัชนี
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
11
วิชญาพร
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 086-8100941
เปิดปกติ
12
กวดวิชาครูสดศรี
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
13
กวดวิชาบ้านครูมล
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
14
กวดวิชาเพชรน้ำหนึ่ง
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
15
กวดวิชาคณิตศาสตร์อาจารย์พัณณ์ชิตา
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
16
กวดวิชาไพบูลย์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาบ้านภูมิปัญญา
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
18
กวดวิชาวิทย์คณิต
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
19
กวดวิชา อ.วิยะดา
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
20
กวดวิชาครูปุ๊ก
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
21
กวดวิชานภัส
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
22
ไฮ อิงลิช
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
23
เสริมสวยสุเทวี
วิชาชีพ
บ้านหมี่ ลพบุรี
เปิดปกติ
24
กวดวิชาวิชญาพร
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
25
กวดวิชาวราภรณ์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
26
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-412396
เลิกกิจการ
27
อนันท์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-413578
เลิกกิจการ
28
สอนตัดเสื้อจุฑาทิพย์
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-420966
เลิกกิจการ
29
เสริมสวยเกศไพบูลย์
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-413100
เปิดปกติ
30
ลพบุรีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-413831
เลิกกิจการ
31
อัจฉราพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
32
คอมพิวเตอร์และภาษาลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 36413379
เปิดปกติ
33
จุติพรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411837,036-636037
เลิกกิจการ
34
ท่าลานเครื่องเย็นลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-422749
เลิกกิจการ
35
ศรีวิจิตรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-412376,036-626163
เลิกกิจการ
36
พัฒนาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-610474,036-627393
เลิกกิจการ
37
เกียรติยศคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-486176
เลิกกิจการ
38
เสริมสวยกรเกศ
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-613522
เลิกกิจการ
39
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-612915-6
เลิกกิจการ
40
คอมพิวเตอร์ธุรกิจและภาษาลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-611399-401
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ] 144 [ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024