Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เสริมสวยกัลยา
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-420062
เปิดปกติ
2
เทคนิคคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-613475
เลิกกิจการ
3
สถาบันพัฒนาคอมพิวเตอร์และภาษาลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-615778
เลิกกิจการ
4
โมพัฒนภูมิคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-627086
เลิกกิจการ
5
สอนภาษาและกวดวิชาบ้านความรู้
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 081-9463155
เปิดปกติ
6
นงนุชพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-613038,036-411170
เปิดปกติ
7
สกลคอมพิวเตอร์ลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-610870
เลิกกิจการ
8
คอมพิวเตอร์ชั้นสูงและกวดวิชา
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-413589
เลิกกิจการ
9
เชาวลิตคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
โคกสำโรง ลพบุรี 036-625006
เลิกกิจการ
10
การศึกษาสัตยาไส
วิชาชีพ
ชัยบาดาล ลพบุรี 081-8431926
เปิดปกติ
11
คิมคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ชัยบาดาล ลพบุรี 036-631116
เปิดปกติ
12
กวดวิชาบ้านสอนเสริม
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-422957
เลิกกิจการ
13
กวดวิชาเอกคณิต
กวดวิชา
อ3-ป6
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-626157
เปิดปกติ
14
กวดวิชาดาวตะวัน
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-420398,036-614131
เปิดปกติ
15
กวดวิชาและภาษารศิน
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-618221
เลิกกิจการ
16
กวดวิชากาญจนวิทย์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-612850,036-613739
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาเสริมหลักสูตรอำนวย
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-656639,081-7568953
เปิดปกติ
18
กวดวิชาเอราวัณ
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-613441
เปิดปกติ
19
กวดวิชาวัชริศ
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411720,036-420455
เปิดปกติ
20
กวดวิชาเสริมหลักสูตรวิชัย
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 081-2920271,036-421134
เลิกกิจการ
21
กวดวิชาวราธิพร
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-422260
เปิดปกติ
22
กวดวิชาจักรดาว
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-411843
เปิดปกติ
23
กวดวิชาพัฒนาบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
24
ดนตรียามาฮ่าสุจินดา ลพบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-412186
เปิดปกติ
25
บ้านรำไทย
ศิลปะและกีฬา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-611508,036610244
เปิดปกติ
26
กวดวิชาสหวิทย์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-421549
เลิกกิจการ
27
กวดวิชาพัฒนาวิทย์
กวดวิชา
พัฒนานิคม ลพบุรี 036-639215
เปิดปกติ
28
สุศราพรการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
ชัยบาดาล ลพบุรี 036-630786
เปิดปกติ
29
กวดวิชาปัญญาวุฒิ
กวดวิชา
ชัยบาดาล ลพบุรี 036-630242
เปิดปกติ
30
กวดวิชาดารารัตน์
กวดวิชา
ชัยบาดาล ลพบุรี 036-461527
เปิดปกติ
31
ดนตรีเกษรรัตน์
ศิลปะและกีฬา
ชัยบาดาล ลพบุรี 036-461649
เปิดปกติ
32
กวดวิชาเอ็นคอนเส็ปท์ ลพบุรี
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-424855
เปิดปกติ
33
กวดวิชาวัชรปัญญา
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
34
ทวีภูมิภาษาอังกฤษ
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
35
สอนกอล์ฟธงชัย ใจดี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี 036-652370
เปิดปกติ
36
สอนภาษาเดอะจีเนียสเฮ้าส์
วิชาชีพ
ต้น-สูง
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
37
กวดวิชาดรีมดีไซน์ ลพบุรี
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
38
ณัฐฐนันบริบาล
วิชาชีพ
ชัยบาดาล ลพบุรี
เปิดปกติ
39
กวดวิชารักเรียน
กวดวิชา
ชัยบาดาล ลพบุรี
เปิดปกติ
40
สอนว่ายน้ำ สุเมธ สปอร์ตคอมเพล็กซ์
ศิลปะและกีฬา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ] 145 [ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024