Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาเตรียมทหารแอดวานซ์ คาเด็ท เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
2
กวดวิชาเสริมไอคิว
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
3
กวดวิชาไอแคน
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
4
กวดวิชาคะเดตแคมป์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
5
นวดแผนไทยวัดชีป่าสิตาราม
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
6
กวดวิชาบ้านครูติ่ง
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
7
กวดวิชารัตนา
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
8
กวดวิชาต้นกล้า
กวดวิชา
ชัยบาดาล ลพบุรี
เปิดปกติ
9
กวดวิชาบ้านครูจวน
ท่าหลวง ลพบุรี
เปิดปกติ
10
กวดวิชาพรพรรณ
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
11
กวดวิชาพัฒนา
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
12
แฮร์เทรนนิ่ง ไอเดีย
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
13
กวดวิชาครูแป้ง
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
14
กวดวิชาคิงแมทส์ ลพบุรี
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 085-4045400
เปิดปกติ
15
กวดวิชาโนวเลจมอลล์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
16
ฉัตรเทวี ลพบุรี
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
17
กวดวิชานราวัลย์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เลิกกิจการ
18
ลพบุรีบริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
19
กวดวิชาคณิตศาสตร์บ้านครูต๋อง
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี
เปิดปกติ
20
กวดวิชาพิสิษฐ์
กวดวิชา
เมืองลพบุรี ลพบุรี 36618878
เปิดปกติ
21
กวดวิชา อิงซายแม็ธ
กวดวิชา
ชัยบาดาล ลพบุรี
เปิดปกติ
22
อนุบาลแสงเทียน
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-520550
เลิกกิจการ
23
อินทโมลีประทาน
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-511029
เปิดปกติ
24
โพธิรัตน์วรานุสรณ์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-511247
เปิดปกติ
25
วิจิตรศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
บางระจัน สิงห์บุรี 036-591424
เปิดปกติ
26
เจริญสอนวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
บางระจัน สิงห์บุรี 036-591452
เปิดปกติ
27
อุดมทรัพย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 036-597021
เปิดปกติ
28
พระกุมารเยซู สิงห์บุรี
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
พรหมบุรี สิงห์บุรี 036-599262
เปิดปกติ
29
นาคประดิษฐ์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
พรหมบุรี สิงห์บุรี 036-599336
เปิดปกติ
30
ใจเพียรวิทยานุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ท่าช้าง สิงห์บุรี 036-025950-24
เปิดปกติ
31
อุดมศิลป์(โพธิลังการ์มูลนิธิ)
สามัญศึกษา
อ1-ม3
อินทร์บุรี สิงห์บุรี 036-532851
เปิดปกติ
32
สามัคคีวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
อินทร์บุรี สิงห์บุรี 081-2785905
เปิดปกติ
33
สหราษฎร์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
อินทร์บุรี สิงห์บุรี
เปิดปกติ
34
ปราสาทวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
อินทร์บุรี สิงห์บุรี 087-0257194
เปิดปกติ
35
ศรีอุดมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
อินทร์บุรี สิงห์บุรี 086-1338760
เปิดปกติ
36
สิงห์อุดมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
อินทร์บุรี สิงห์บุรี 036-532851
เปิดปกติ
37
อนุบาลกฤตพงษ์ธร
สามัญศึกษา
ตอ - อ3
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 871221228
เปิดปกติ
38
กวดวิชาอาจารย์สุวัฒน์
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-512256
เปิดปกติ
39
ดนตรีแสงเทียน
ศิลปะและกีฬา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-512609
เปิดปกติ
40
กวดวิชาเกรดเอ
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-512348
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ] 146 [ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024