Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เกษมวิทย์
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-511132
เปิดปกติ
2
กวดวิชาไชยแสง
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
เปิดปกติ
3
กวดวิชาเรืองนิทัศน์
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-524440, 081-9471200
เปิดปกติ
4
เสฐียรพัทธ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-539868
เลิกกิจการ
5
กวดวิชา อ.ติ๋ม
กวดวิชา
พรหมบุรี สิงห์บุรี
เปิดปกติ
6
เทควันโด สิงห์บุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
เปิดปกติ
7
สอนภาษากรีนเวย์ประชมคมอาเซียน
กวดวิชา
ท่าช้าง สิงห์บุรี 36521319
เปิดปกติ
8
อัจฉริยะคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-511117
เลิกกิจการ
9
ศรีตรังคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-511845
เปิดปกติ
10
ศิวานันคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
อินทร์บุรี สิงห์บุรี 036-533438
เปิดปกติ
11
พีรวิช
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-512090
เปิดปกติ
12
กวดวิชาพูนปัญญา
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-530474
เปิดปกติ
13
พีรผล
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-512090
เปิดปกติ
14
กวดวิชาบรรจงศึกษา
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-511029
เปิดปกติ
15
คณิตวิเคราะห์
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-530747
เปิดปกติ
16
ภาษาสนุกสิงห์บุรี
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 036-520182
เปิดปกติ
17
นรณัฏฐ์
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
เลิกกิจการ
18
กวดวิชาเตรียมสอบ
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
เปิดปกติ
19
กวดวิชาอาภัทรา เมืองสิงห์บุรี
กวดวิชา
เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี
เปิดปกติ
20
กวดวิชาบ้านบางระจัน
กวดวิชา
บางระจัน สิงห์บุรี
เปิดปกติ
21
วรรณรัตน์วิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-423464
เปิดปกติ
22
วัฒนะโชติ
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป6
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-415090
เปิดปกติ
23
วัฒนาชัยนาท
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-411324
เปิดปกติ
24
อักษรประสิทธิ์
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
มโนรมย์ ชัยนาท 056-423451
เปิดปกติ
25
ถาวรวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
วัดสิงห์ ชัยนาท 056-461204
เปิดปกติ
26
อนุบาลณัฐชา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
สรรพยา ชัยนาท 056-499755
เปิดปกติ
27
อนุบาลเกียรติคุณ
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
สรรคบุรี ชัยนาท 081-4750916
เปิดปกติ
28
อนุบาลกิตติกร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
หันคา ชัยนาท 056-451155
เปิดปกติ
29
อนุบาลสุธิชา
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-อ3
สรรคบุรี ชัยนาท
เปิดปกติ
30
สยามนวดแผนไทย
วิชาชีพ
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-414532
เปิดปกติ
31
กวดวิชาสุขศิริ
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-411411
เลิกกิจการ
32
สหภัทรคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
สรรคบุรี ชัยนาท 056-482014
เลิกกิจการ
33
ธรรมชาติภาษา
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-413691,086-6809125
เปิดปกติ
34
กวดวิชาห้าดาวพัฒนบริหาร
วิชาชีพ
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-420940-1
เปิดปกติ
35
กวดวิชา อี.ซี. เลินนิ่ง
วิชาชีพ
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เลิกกิจการ
36
กวดวิชาสมาร์ท อิงลิช
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
37
กวดวิชาอาจารย์ชำเลียง
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
38
นนท์หัตถเวชจังหวัดชัยนาท
วิชาชีพ
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
39
ชัยนาทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-421237
เปิดปกติ
40
กวดวิชาเสริมปัญญา
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-420787
เลิกกิจการ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] 147 [ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024