Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาบัณฑิตน้อย
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 089-7083063
เปิดปกติ
2
กวดวิชาพัฒนาไอคิว
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-412226
เปิดปกติ
3
กวดวิชาฉลองชัยอนุสรณ์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-420513
เปิดปกติ
4
กวดวิชาชัยนาทติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-416222
เปิดปกติ
5
กวดวิชา สุ จิ ปุ ลิ
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 056-414335
เปิดปกติ
6
สอนคอมพิวเตอร์ไฮพลัส
วิชาชีพ
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เลิกกิจการ
7
กวดวิชากนกดล
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
8
กวดวิชาศุภโชค
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
9
ชัยนาทสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
10
กวดวิชาอาจารย์สุนี
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
11
ภาษาและเสริมสร้างชุมชนมโนรมย์
วิชาชีพ
มโนรมย์ ชัยนาท
เปิดปกติ
12
กวดวิชาครูแก่
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
13
กวดวิชาครูอดิศักดิ์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
14
กวดวิชา อ.จ๊อย
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
15
กวดวิชา ภาษาพาสนุก
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
16
กวดวิชา เสรี เลินนิ่ง เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เลิกกิจการ
17
กวดวิชา ฮีโร่ อิงลิช
กวดวิชา
หันคา ชัยนาท
เลิกกิจการ
18
กวดวิชา เก่งรู้
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
19
กวดวิชา"ครูตาลติวเตอร์"
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
20
กวดวิชา ครูเดียร์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
21
กวดวิชา "เราทำได้"
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
22
กวดวิชา ครูวันเพ็ญ
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
23
กวดวิชา เค แอน เอ็ม ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เปิดปกติ
24
กวดวิชา ครูสายลม
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท
เลิกกิจการ
25
กวดวิชา อาจารย์ยุ้ย
กวดวิชา
สรรคบุรี ชัยนาท 891379956
เปิดปกติ
26
กวดวิชา แอสเซนดิ้ง แมทส์ แอนด์ ฟิสิกส์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 812557415
เปิดปกติ
27
กวดวิชาเต็มติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 904588179
เปิดปกติ
28
กวดวิชาอัพเกรด เอ็ดดูเคชั่น
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 876881883
เปิดปกติ
29
กวดวิชา ชัยนาทเลิร์นนิ่งเซนเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 807879677
เปิดปกติ
30
ชัยนาทการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชัยนาท ชัยนาท 850521511
เปิดปกติ
31
บำรุงวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-212194
เปิดปกติ
32
อนุบาลกิตติกร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-211444
เปิดปกติ
33
อนุบาลจันทรอัมพร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-211287
เปิดปกติ
34
อนุบาลปิยะพร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-212370,036-212371
เปิดปกติ
35
ราษฎร์ศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-211873
เปิดปกติ
36
กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-221444
เปิดปกติ
37
อนุบาลยุววิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-212093
เปิดปกติ
38
พิชิตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองสระบุรี สระบุรี 036-211082
เปิดปกติ
39
ไพฑูรย์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
แก่งคอย สระบุรี 036-320543
เปิดปกติ
40
แสงวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
แก่งคอย สระบุรี 036-244518
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ] 148 [ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024