Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาวิริยานุสรณ์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
2
สอนภาษาอิงลิชโฮม บ้านบึง
กวดวิชา
บ้านบึง ชลบุรี
เปิดปกติ
3
ภาษานานาชาติจีเนียส
วิชาชีพ
พานทอง ชลบุรี 038-465093
เปิดปกติ
4
ฮาร์โมนี่วิชาการนวด
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
5
สอนและออกแบบทรงผมสไตล์แชมป์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี
เปิดปกติ
6
ศิลป์ภาษาและทักษะ
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
7
โหราศาสตร์ชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
8
กวดวิชาภาษาและคอมพิวเตอร์วายพีอี
วิชาชีพ
บ้านบึง ชลบุรี
เปิดปกติ
9
กวดวิชาออนเนอร์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
10
กวดวิชาปิ่นปินัทร์
กวดวิชา
ศรีราชา ชลบุรี 038-339917
เปิดปกติ
11
ไทยใจดี
ศิลปะและกีฬา
ศรีราชา ชลบุรี 038-771345
เปิดปกติ
12
อีสเทอร์นบริบาล
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี 038-234311
เปิดปกติ
13
กัลยานวดแผนไทย
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 038-312735
เปิดปกติ
14
พัทยาภาษาพาศิลป์
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี 038-716560
เปิดปกติ
15
ดนตรีเคพีเอ็น ชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-7170222
เปิดปกติ
16
เสริมทักษะปิยมน
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
17
พัฒนาและเสริมทักษะ
กวดวิชา
ประถมศึกษา ถึง ประกอบอาชีพได้
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
18
ศูนย์กลางภาษานานาชาติ บางแสน
วิชาชีพ
ต้น-ประกอบอาชีพ
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
19
สมพงศ์สอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
ต้น-ประกอบอาชีพ
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
20
เสริมสวยออกแบบทรงผมมลฤดี
วิชาชีพ
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
21
วิฑ.สอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
22
นานาชาติธาราพัฒนา
นานาชาติ
อ1-ป6
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
23
ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี
เลิกกิจการ
24
ดนตรียามาฮ่า พัทยา
ศิลปะและกีฬา
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
25
ฉัตรเทวี ทีแอลเอส แลงเกวชสคูล
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
26
กวดวิชาปัณณวิชย์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
27
กวดวิชาเอ็กซ์แซม
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
28
ไดมอน มิวสิค
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
29
คิดส์ ทาเล้น
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
30
ศูนย์ภาษานานาชาติ อี เอ็น ซี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
31
ดนตรีอี ซี ทูน
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
32
สอนภาษาบุญมี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
33
กวดวิชาซียู คอนเส็ปท์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
34
เก่งภาษา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี
เปิดปกติ
35
ดนตรีลิลลินีย์
ศิลปะและกีฬา
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
36
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เบรนฟิตเนส
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038 795337
เปิดปกติ
37
กวดวิชาลัดดาวัลย์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เลิกกิจการ
38
กวดวิชาเอพลัสเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038 146540
เปิดปกติ
39
กวดวิชาปัญญาแสนสุข
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
40
กวดวิชาสมาร์ทเลิร์นนิ่งคลับ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ] 155 [ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024