Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ฝึกอบรมวิศวกรรมแหลมฉบัง
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 038490487-92
เปิดปกติ
2
วชิรศรีราชาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38321150
เปิดปกติ
3
ศรีราชาธุรกิจและภาษา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 313645
ตรวจสอบสภาพ
4
เสริมสวยสอนตัดเย็บเสื้อสตรีคุณอ้อม
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38480092
เปิดปกติ
5
ศูนย์ภาษาสว่างประทีปศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 038311692,038-480002,038-762652
เปิดปกติ
6
ศรีราชาสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 038313720 ,01-3303138
ตรวจสอบสภาพ
7
เสริมสวยสอนตัดเย็บเสื้อผ้าเฟื่องฟ้า
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 03848026-5
ตรวจสอบสภาพ
8
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 038771253-4
เปิดปกติ
9
สอนคอมพิวเตอร์เม็กซ์ไมซ์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 089-1292112
เปิดปกติ
10
สอนภาษาญี่ปุ่นศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38771294
เปิดปกติ
11
ดนตรีสยามเกาะลอยศรีราชา
ศิลปะและกีฬา
ศรีราชา ชลบุรี 38313606
เปิดปกติ
12
ศูนย์ทักษะสำเร็จทางภาษา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38771000
เปิดปกติ
13
สอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38310315
เปิดปกติ
14
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38312930
เปิดปกติ
15
สอนตัดเสื้อเสริมสวย 'พรพนา จิตต์เจริญ'
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 323622
ตรวจสอบสภาพ
16
ศรีราชาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 311107
ตรวจสอบสภาพ
17
เสริมสวยตัดเย็บเสื้อผ้าภิรมย์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 3230530
ตรวจสอบสภาพ
18
คณิตคิดเร็ว
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437225
ตรวจสอบสภาพ
19
กรุงเทพสากลการดนตรีสัตหีบ
ศิลปะและกีฬา
สัตหีบ ชลบุรี 19944736
เปิดปกติ
20
สอนตัดเสื้ออุทุมพรสัตหีบ
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437616
เปิดปกติ
21
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวสัตหีบ
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 038-701068
เปิดปกติ
22
มีนาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 738166
ตรวจสอบสภาพ
23
พลูตาหลวงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38245019
เปิดปกติ
24
สัตหีบคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437880
เปิดปกติ
25
สอนตัดเสื้อนคร
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437315
ตรวจสอบสภาพ
26
นครพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437315
ตรวจสอบสภาพ
27
ธัมมสิริคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38436215
เปิดปกติ
28
รุ่งเรืองวิทยาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
บ่อทอง ชลบุรี 038-211370
ตรวจสอบสภาพ
29
กวดวิชาคลังสมองชลบุรี(เดอะเบรนชลบุรี)
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-275930-2
เปิดปกติ
30
สอนเสริมตึกน้ำ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-797041
เปิดปกติ
31
สมผจงสกนธ์ศึกษา
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-284853
เลิกกิจการ
32
บ้านสร้างปัญญา
กวดวิชา
ศรีราชา ชลบุรี 038-288087
เปิดปกติ
33
ปัญญาเลิศชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-288779
เปิดปกติ
34
ยุวพุทธ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-276330
ตรวจสอบสภาพ
35
กวดวิชาเฉลิมยศ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-796918
ตรวจสอบสภาพ
36
การลีลาศศักดาชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-745900 ต่อ 1113
ตรวจสอบสภาพ
37
กวดวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชัชชัย
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-797412,038-797413
เลิกกิจการ
38
เตรียมศึกษาชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-275454-5
ตรวจสอบสภาพ
39
กวดวิชาอาจารย์ปิง ชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-276503
เปิดปกติ
40
พัฒนาการศึกษาชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-797446
ตรวจสอบสภาพ

Total 18529 Record : 464 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] 158 [ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024