Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
วชิรศรีราชาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38321150
เปิดปกติ
2
ศรีราชาธุรกิจและภาษา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 313645
เปิดปกติ
3
เสริมสวยสอนตัดเย็บเสื้อสตรีคุณอ้อม
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38480092
เปิดปกติ
4
ศูนย์ภาษาสว่างประทีปศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 038311692,038-480002,038-762652
เปิดปกติ
5
ศรีราชาสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 038313720 ,01-3303138
เปิดปกติ
6
เสริมสวยสอนตัดเย็บเสื้อผ้าเฟื่องฟ้า
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 03848026-5
เปิดปกติ
7
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์ศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 038771253-4
เปิดปกติ
8
สอนคอมพิวเตอร์เม็กซ์ไมซ์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 089-1292112
เปิดปกติ
9
สอนภาษาญี่ปุ่นศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38771294
เปิดปกติ
10
ดนตรีสยามเกาะลอยศรีราชา
ศิลปะและกีฬา
ศรีราชา ชลบุรี 38313606
เปิดปกติ
11
ศูนย์ทักษะสำเร็จทางภาษา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38771000
เปิดปกติ
12
สอนภาษาญี่ปุ่นโตเกียวยูกุ
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38310315
เปิดปกติ
13
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ศรีราชา
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38312930
เปิดปกติ
14
สอนตัดเสื้อเสริมสวย พรพนา จิตต์เจริญ
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 323622
เปิดปกติ
15
ศรีราชาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 311107
เปิดปกติ
16
เสริมสวยตัดเย็บเสื้อผ้าภิรมย์
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 3230530
เปิดปกติ
17
คณิตคิดเร็ว
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437225
เปิดปกติ
18
กรุงเทพสากลการดนตรีสัตหีบ
ศิลปะและกีฬา
สัตหีบ ชลบุรี 19944736
เปิดปกติ
19
สอนตัดเสื้ออุทุมพรสัตหีบ
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437616
เปิดปกติ
20
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวสัตหีบ
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 038-701068
เลิกกิจการ
21
มีนาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 738166
เปิดปกติ
22
พลูตาหลวงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38245019
เปิดปกติ
23
สัตหีบคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437880
เปิดปกติ
24
สอนตัดเสื้อนคร
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437315
เปิดปกติ
25
นครพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38437315
เปิดปกติ
26
ธัมมสิริคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี 38436215
เปิดปกติ
27
รุ่งเรืองวิทยาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
บ่อทอง ชลบุรี 038-211370
เปิดปกติ
28
เดอะเบรน ชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-275930-2
เปิดปกติ
29
สอนเสริมตึกน้ำ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-797041
เปิดปกติ
30
สมผจงสกนธ์ศึกษา
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-284853
เลิกกิจการ
31
บ้านสร้างปัญญา
กวดวิชา
ศรีราชา ชลบุรี 038-288087
เปิดปกติ
32
ปัญญาเลิศ ชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-288779
เลิกกิจการ
33
ยุวพุทธ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-276330
เปิดปกติ
34
กวดวิชาเฉลิมยศ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-796918
เปิดปกติ
35
การลีลาศศักดาชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-745900 ต่อ 1113
เปิดปกติ
36
กวดวิชาภาษาอังกฤษอาจารย์ชัชชัย
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-797412,038-797413
เลิกกิจการ
37
เตรียมศึกษาชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-275454-5
เปิดปกติ
38
กวดวิชาอาจารย์ปิงชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-276503
เปิดปกติ
39
พัฒนาการศึกษา ชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-797446
เลิกกิจการ
40
กวดวิชาสมัยวิทยา
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-796900,038-796899
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ] 158 [ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024