Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชา "ครูกาญจน์"
กวดวิชา
พนัสนิคม ชลบุรี
เปิดปกติ
2
สอนภาษาธนวรรณ พัทยา
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
3
ภาษาโปรแลงเกวจ
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
4
กวดวิชานวลพร
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 038-392689,081-6468471
เปิดปกติ
5
กวดวิชาวรรณสิริ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 083-0007701
เปิดปกติ
6
กวดวิชาปัญญาดา
กวดวิชา
บ้านบึง ชลบุรี 089-4016693
เปิดปกติ
7
ศิลปะการแสดงดนตรีจีน
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
8
สอนภาษาไตรอักษรา และการบริบาล
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี 038-313908
เปิดปกติ
9
สอนภาษานานาชาติเอส อาร์ อะคาเดมี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
10
สอนภาษาฟิวเจอร์ พอยท
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี
เปิดปกติ
11
เพื่อนภาษาและการอาหาร
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี
เปิดปกติ
12
นาฏศิลป์ไทย ชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
13
กวดวิชา อ.พงศ์พันธุ์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
14
เคบีซี เอนไลท์เทน
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
15
สอนภาษาจีนกลาง
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
16
ดนตรีเอลิสท์
วิชาชีพ
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
17
กวดวิชาปัญญาพฤกษ์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
18
กวดวิชาปุณปัญญา
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
19
กวดวิชามุ่งสู่ฝัน
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
20
กวดวิชามงสุขสวัสดิ์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
21
กวดวิชา เทวินทร์ สุชาติ เหลืองอ่อน
กวดวิชา
พนัสนิคม ชลบุรี
เปิดปกติ
22
เกียรติศักดิ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พนัสนิคม ชลบุรี
เปิดปกติ
23
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
กวดวิชา
พนัสนิคม ชลบุรี
เปิดปกติ
24
แหลมฉบังไฮเทคเทคโนโลยีเทรนนิ่ง
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี
เปิดปกติ
25
สอนภาษาเมเปิล
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
26
สอนภาษาซีทีเอ
กวดวิชา
บางละมุง ชลบุรี 038-415446
เปิดปกติ
27
สอนภาษาแลงค์คอฟ
กวดวิชา
บางละมุง ชลบุรี 038-241878
เปิดปกติ
28
กวดวิชาอัพเกรด
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
29
กวดวิชาวิวัฒน์วิชาการ
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
30
กวดวิชามายด์แมท
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
31
กวดวิชาแมทโฟกัส
กวดวิชา
ศรีราชา ชลบุรี
เปิดปกติ
32
กวดวิชาเก่งและดี
กวดวิชา
ศรีราชา ชลบุรี 038-773715
เปิดปกติ
33
ส่งเสริมสุขภาพและความงามสราญ
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
34
กวดวิชาครูไม้
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
35
ดนตรีสยามกลการเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
36
เสริมสวยสยามบูรพา
วิชาชีพ
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
37
กวดวิชาและภาษาลิ้งค์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เลิกกิจการ
38
เอ พี พี อิงลิช เอ็กเพรส
กวดวิชา
บ้านบึง ชลบุรี
เปิดปกติ
39
เลิศวิทยาการ
วิชาชีพ
สัตหีบ ชลบุรี
เปิดปกติ
40
กวดวิชาติวเตอร์พี่หมอโจ
กวดวิชา
ป1-ม6
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] 160 [ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024