Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
จินตคณิตชลบุรี
กวดวิชา
อนุบาล-ม.ต้น,ต้น-สูง
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
2
กวดวิชาไอซายน์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
3
สอนภาษาและกวดวิชาบ้านความรู้
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
4
สอนภาษาชำนาญจันทร์
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
5
กวดวิชาสตาดดี้ พลัส
กวดวิชา
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
6
มนตราพุทธศิลป์ ชลบุรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 38467176
เปิดปกติ
7
กวดวิชาครูแก้ว
กวดวิชา
สัตหีบ ชลบุรี 084-0746838
เปิดปกติ
8
กวดวิชาธนณพ
กวดวิชา
ศรีราชา ชลบุรี 086-2708619
เปิดปกติ
9
แสนดี พัทยา
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี 26414748
เปิดปกติ
10
สอนภาษาพลัส พัทยา
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี 861579298
เปิดปกติ
11
กวดวิชาธรรมมนัส
กวดวิชา
ศรีราชา ชลบุรี 812831567
เปิดปกติ
12
กวดวิชาไอเคลฟเวอร์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 26879965
เปิดปกติ
13
กวดวิชายูคอนเนค
เมืองชลบุรี ชลบุรี 38283478
เปิดปกติ
14
สอนภาษาเรดเมเปิ้ล ชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 898300185
เปิดปกติ
15
กวดวิชาธนพงษ์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 38282991
เปิดปกติ
16
กวดวิชาไฮโซลูชั่นแมทสคูล
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 26447643
เปิดปกติ
17
ศิลปะการแสดงอันดา
ศิลปะและกีฬา
บางละมุง ชลบุรี 38224511
เปิดปกติ
18
กวดวิชาจีนศึกษาหลี่ชิน
กวดวิชา
สัตหีบ ชลบุรี
เปิดปกติ
19
ธรรศคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
20
สอนภาษาสมนิยาม
วิชาชีพ
บางละมุง ชลบุรี 800939499
เปิดปกติ
21
สอนภาษาศรีราชา-ชลบุรี
วิชาชีพ
ศรีราชา ชลบุรี 38323707
เปิดปกติ
22
คิดส์ฟูลลี่เสริมทักษะ
ศิลปะและกีฬา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 8134142002
เลิกกิจการ
23
กวดวิชาฮาร์เวิสท์เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี 863698634
เปิดปกติ
24
กวดวิชาติ๊งเฮ้าท์
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
25
กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ ชลบุรี
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
26
สอนพิเศษนาเกลือ
กวดวิชา
บางละมุง ชลบุรี
เปิดปกติ
27
ศูนย์การเรียนรู้อาฟเตอร์ สคูล
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
28
บ้านภาษาชลบุรี
วิชาชีพ
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
29
กวดวิชาบ้านสาธิต
กวดวิชา
เมืองชลบุรี ชลบุรี
เปิดปกติ
30
อนุบาลมณีพิทักษ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองระยอง ระยอง 038-655250
เปิดปกติ
31
อัสสัมชัญระยอง
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองระยอง ระยอง 038-808991-2
เปิดปกติ
32
ตรีวิทย์ศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองระยอง ระยอง 038-611576
เลิกกิจการ
33
อนุบาลภักดีพรรณระยอง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองระยอง ระยอง 038-622475
เลิกกิจการ
34
อนุบาลศรอารีย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองระยอง ระยอง 038-614570
เปิดปกติ
35
อนุบาลปิยะอาทร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองระยอง ระยอง 038-967659
เปิดปกติ
36
มณีวรรณวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองระยอง ระยอง 038-681478
เปิดปกติ
37
เซนต์โยเซฟระยอง
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองระยอง ระยอง 038-611356,038-613937
เปิดปกติ
38
ศิริพรระยอง
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองระยอง ระยอง 038-967370
เปิดปกติ
39
บวรรัตนศาสตร์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองระยอง ระยอง 038-652275
เปิดปกติ
40
บ้านอนุบาล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองระยอง ระยอง 038-611922
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ] 161 [ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024