Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุตตรศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-864055
เปิดปกติ
2
ว่องวิทยา
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-874781
เปิดปกติ
3
ดนตรีคีตกาล
ศิลปะและกีฬา
เมืองระยอง ระยอง 038-624385-6
เปิดปกติ
4
ดนตรีเคพีเอ็น สุขุมวิท ระยอง
ศิลปะและกีฬา
เมืองระยอง ระยอง 038-622612-3
เปิดปกติ
5
อรยา
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง 038-807391
เปิดปกติ
6
ต้นกล้า
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง 038-611429
เปิดปกติ
7
พัฒนศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-615777
เปิดปกติ
8
ภาษาบีเจเอส
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
9
สอนออกแบบทรงผมแก้วมรกต
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
10
ศิรวิทย์คณิตศาสตร์
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
11
กวดวิชาบ้านบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
12
ชินอิง
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
13
ระยองบริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
14
พรแม่คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
15
พิคเณศอุปถัมภ์
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
16
ระยองเวช การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
17
ศศิศวิทยา
วิชาชีพ
บ้านฉาง ระยอง
เปิดปกติ
18
ศาสตร์สร้างสรรค์
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
19
บ้านกวดวิชา
กวดวิชา
บ้านฉาง ระยอง
เปิดปกติ
20
ภาษาพัฒนา
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
21
สติวเดินท์ - คิดส์
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
22
ราชันคณิต
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
23
สอนภาษาเรดเมเปิ้ล
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง
เปิดปกติ
24
สอนภาษาวอลล์สตีท อีสเทิร์นซีบอร์ด
วิชาชีพ
ปลวกแดง ระยอง
เปิดปกติ
25
นานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรีนวัลเลย์
นานาชาติ
อนุบาล - ปีที่ 13
บ้านฉาง ระยอง 038-893716-8
เปิดปกติ
26
นานาชาติสวนระยอง
นานาชาติ
อ1-ป6
บ้านฉาง ระยอง 038-880360
เปิดปกติ
27
เคนคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-611044
เลิกกิจการ
28
เสริมสวยธัญญลักษณ์
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-612121,038-860369
เลิกกิจการ
29
จินตศึกษาระยอง
กวดวิชา
เมืองระยอง ระยอง 038-800487 ,038-800485
เลิกกิจการ
30
เสริมสวยสมจิตต์
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-615407,038-874625
เปิดปกติ
31
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษทีอีเอฟแอล
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 38652280
เลิกกิจการ
32
สอนตัดเสื้อกรแก้ว
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-612341
เปิดปกติ
33
ระยองพฤกษศาสตร์เขตร้อน
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-812480-1
เลิกกิจการ
34
เสริมสวยสุดเฉลียว
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-617822,038-613151
เปิดปกติ
35
แก้วตาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-615612
เลิกกิจการ
36
สอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันรัตน์ธรรมรัตน์ระยอง
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-615548
เปิดปกติ
37
ภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี ระยอง
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-876219,038-876732
เปิดปกติ
38
ระยองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-860926
เลิกกิจการ
39
ตะวันออกคอมพิวเตอร์(ระยอง)
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-616058
เลิกกิจการ
40
พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรม
วิชาชีพ
เมืองระยอง ระยอง 038-875090
เลิกกิจการ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] 163 [ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024