Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เสริมสวยคุณแขก
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-812789
เปิดปกติ
2
เสริมสวยนิภาดาแปดริ้ว
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
3
สอนภาษาญี่ปุ่นฉะเชิงเทรา
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-511678
เปิดปกติ
4
บัณฑิตพัฒนาภาษาและทักษะ
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-516058
เปิดปกติ
5
สอนภาษาบางปะกง
วิชาชีพ
บางปะกง ฉะเชิงเทรา 038-533222
เปิดปกติ
6
พรหมเนติกรณ์การดนตรีฉะเชิงเทรา
ศิลปะและกีฬา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
7
เรือนสมุนไพร สปาและธรรมชาติบำบัด
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
8
อัลฟาติฮะห์ (มูลนิธิ)
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-585570
เปิดปกติ
9
ช่างตัดผม ป. ส่งเสริม
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
10
เฟาซุ้ลอาบีดีน
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
11
ไอสไตล์ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เลิกกิจการ
12
สอนภาษาฉะแลงเควส
วิชาชีพ
บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
13
สนุกคิด
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
14
กวดวิชาบาก้า
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 086-3775520
เปิดปกติ
15
เสริมสวยคุณโจ ฉะเชิงเทรา
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-511666
เปิดปกติ
16
แอคทีฟ ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
17
สอนภาษาเรดเมเปิ้ลฉะเชิงเทรา
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
18
ทางนำสู่สวรรค์(มิฟตาฮัลญันนะฮ์)
สอนศาสนาอิสลาม
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-593705
เปิดปกติ
19
ยามีอุ้ลอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
20
อั้ลอิสลาห์
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
21
ไซคอรีอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 081-3965458
เปิดปกติ
22
ดารุ้ลฮุดา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
23
ศาสนศิลปสิทธิ์วิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-517911
เปิดปกติ
24
เกษมวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
25
บำรุงศึกษา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
26
ธรรมานุสาร
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
27
อิสลามวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-566088
เปิดปกติ
28
อิสลามอนุกูลวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
29
สันติธรรม
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
30
บำรุงศึกษาวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
31
ศาสนาวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
32
สมานวงศ์อิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-516205
เปิดปกติ
33
เจริญอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-585152
เปิดปกติ
34
อิสลามบำรุงวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 083-3178163
เปิดปกติ
35
ศาสนบำรุง
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
36
มุสลิมวิทยาคาร
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-515028
เปิดปกติ
37
บำรุงศาสนาอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
38
แสงธรรมอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 038-973748
เปิดปกติ
39
อาบีดีนวิทยา
สอนศาสนาอิสลาม
บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 038-525580
เปิดปกติ
40
โสธราเวช
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-812702-19
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] 168 [ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024