Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อภิพร
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-812660 ,083-812659
เปิดปกติ
2
ฉะเชิงเทราสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-813004
เปิดปกติ
3
บ้านเรียนรู้
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-535247-8
เปิดปกติ
4
ส.นิยมกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-512280
เปิดปกติ
5
นวีภาพคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-816595
เลิกกิจการ
6
เสริมสวยสิริกาญจน์
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-515683-4
เปิดปกติ
7
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจฉะเชิงเทรา
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-513778
เปิดปกติ
8
สอนภาษาบัณฑิตศึกษา
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-513050,515273
เปิดปกติ
9
เสริมสวยเกศวิไล ฉะเชิงเทรา
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-515703
เปิดปกติ
10
พัฒนาศิลปะภาษานานาชาติ
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-810451-2
เปิดปกติ
11
กุหลาบวิทยา
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-810479 ,821064
เปิดปกติ
12
สิณีอาชีวะ
วิชาชีพ
บางคล้า ฉะเชิงเทรา 038-541541
เปิดปกติ
13
พัชรศิลปศึกษา
ศิลปะและกีฬา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-821695
เปิดปกติ
14
ไหมไทยการลีลาศนาฎศิลป์
ศิลปะและกีฬา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-514549
เปิดปกติ
15
กวดวิชาทวิวิทยาคุณฉะเชิงเทรา
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 083-513307
เปิดปกติ
16
กวดวิชาบ้านครูรักษ์
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 083-515884, 0813072065
เปิดปกติ
17
กวดวิชาภูมิบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-515019
เปิดปกติ
18
ดนตรีวิญกานต์
ศิลปะและกีฬา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-816714
เปิดปกติ
19
ดนตรีสยามฉะเชิงเทรา
ศิลปะและกีฬา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-515658
เปิดปกติ
20
อุษาการแสดง
ศิลปะและกีฬา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-818019
เปิดปกติ
21
ภาษาพัฒนา
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-847561
เลิกกิจการ
22
สากลพัฒนบัณฑิต สาขาฉะเชิงเทรา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เลิกกิจการ
23
กวดวิชาสรรพสาระฉะเชิงเทรา
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
24
เรือนวิชา
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 038-817109
เปิดปกติ
25
สุวรรณภูมิบริบาลและการเรือน
วิชาชีพ
บางปะกง ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
26
บ้านครูแจ๋ว
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
27
มัซล่าฮ่าตุ๊ดดีน (คลอง 21)
สอนศาสนาอิสลาม
บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
28
ร่มธรรมวิทยา
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
29
กวดวิชานวศึกษาฉะเชิงเทรา
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เลิกกิจการ
30
เติม เสริม สร้าง ทักษะ
กวดวิชา
พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 038551465 ต่อ 29
เปิดปกติ
31
รัชดาวิทยา ฉะเชิงเทรา
กวดวิชา
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
32
แพทย์แผนไทยโกมุท
วิชาชีพ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
33
รพีศาสตร์
กวดวิชา
บางคล้า ฉะเชิงเทรา
เปิดปกติ
34
สุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-211430
เปิดปกติ
35
โชติพิทยากร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-211704
เลิกกิจการ
36
มารีวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-211024
เปิดปกติ
37
อนุบาลเฟื่องฟ้า
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-213683
เปิดปกติ
38
ฉัตรลิตราศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-214718
เปิดปกติ
39
หทัยชาติ
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-452097-8
เปิดปกติ
40
กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-213370
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ] 169 [ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024