Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
มารีวิทยากบินทร์บุรี
สามัญศึกษา
อ1-ม6
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-281260,037-281511
เปิดปกติ
2
กบินทร์จริยาคม
สามัญศึกษา
อ1-ม3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-205495
เปิดปกติ
3
สายมิตรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-281175
เปิดปกติ
4
นฤมิตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-205665
เลิกกิจการ
5
กฤษณะวิทยา กบินทร์บุรี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 081-9012279
เลิกกิจการ
6
กชนันท์อนุบาล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-204078
เปิดปกติ
7
รักษาทรัพย์พิทยากร
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-281270,037-282186-7
เปิดปกติ
8
อนุบาลจรันวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
นาดี ปราจีนบุรี 037-411102
เปิดปกติ
9
อนุบาลอุดมวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
นาดี ปราจีนบุรี 037-411199
เปิดปกติ
10
ผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคาม
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ประจันตคาม ปราจีนบุรี 037-291295
เปิดปกติ
11
มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สามัญศึกษา
อ1-ม6
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 037-279097
เปิดปกติ
12
มารีวิทยาศรีมโหสถ
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 037-276377
เปิดปกติ
13
เทวรักษ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 037-276921
เปิดปกติ
14
จงหมิน
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-211103
เปิดปกติ
15
เจียหมิน
สามัญศึกษา
อ1-ม3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-281726,037-205565
เปิดปกติ
16
รักษาทรัพย์พิทยากร (นาดี)
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
นาดี ปราจีนบุรี
เปิดปกติ
17
ดาราวัฒนานุศาสตร์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 841498845
เปิดปกติ
18
จันทร์กระจ่างศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 37204828
เปิดปกติ
19
สายมิตรวังท่าช้าง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เปิดปกติ
20
กิตติวัฒนา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
เปิดปกติ
21
ประไพปัญญา
สามัญศึกษา
ม1-ม3
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เลิกกิจการ
22
เสริมสวยคุณเพ็ญ
วิชาชีพ
ประจันตคาม ปราจีนบุรี 037-291888
เปิดปกติ
23
สอนภาษาญี่ปุ่นศรีมหาโพธิ์
วิชาชีพ
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 037-279608
เลิกกิจการ
24
สอนศิลป์
ศิลปะและกีฬา
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
เลิกกิจการ
25
กบินทร์บุรีคุณารักษ์
วิชาชีพ
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เปิดปกติ
26
บริหารวิชาชีพกบินทร์บุรีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เลิกกิจการ
27
กวดวิชามุ่งสู่ชัยชนะ
กวดวิชา
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
เลิกกิจการ
28
กวดวิชารพีพรรณ
กวดวิชา
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 813448239
เปิดปกติ
29
กวดวิชาและอาชีวศึกษาปราจีนบุรี
กวดวิชา
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-200384
เลิกกิจการ
30
สอนพิมพ์ดีดกองแก้ว
วิชาชีพ
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-211403
เลิกกิจการ
31
สันติสุขพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-281519,081-8615935
เลิกกิจการ
32
อาชีวพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์กบินทร์บุรี
วิชาชีพ
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 081-5208380
เลิกกิจการ
33
เสริมสวยเกศสกุล
วิชาชีพ
กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 037-282122
เปิดปกติ
34
ศรีมหาโพธิ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 037-279225 ,037-279571, 01-3631233
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาเกตุวิทยาศึกษา
กวดวิชา
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-211304
เปิดปกติ
36
บ้านความรู้
กวดวิชา
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-213094, 087-0934560
เปิดปกติ
37
สมองเลิศปราจีนบุรี
กวดวิชา
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-211390
เปิดปกติ
38
สอนดนตรีไทย ส.ดุริยศิลป์
ศิลปะและกีฬา
บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 037-287351
เลิกกิจการ
39
เสริมทักษะอีเอซี
วิชาชีพ
เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 037-213826
เปิดปกติ
40
สอนภาษา 304
วิชาชีพ
ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ] 170 [ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024