Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เสน่ห์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ปากพลี นครนายก 37399144
เปิดปกติ
2
องค์รักษ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
องครักษ์ นครนายก 037-391410
เปิดปกติ
3
กวดวิชาอาจารย์สุจินต์
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 19821754
เลิกกิจการ
4
ดนตรีธนพรนครนายก
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครนายก นครนายก 37312568
เลิกกิจการ
5
กวดวิชารัตนวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037-382421
เปิดปกติ
6
กวดวิชานาคร
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 37321362
เลิกกิจการ
7
นครนายกกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 037-312215
เปิดปกติ
8
พณินรัตน์ศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก 37312654
เลิกกิจการ
9
สันติอิสลาม
สอนศาสนาอิสลาม
องครักษ์ นครนายก 083-1184309
เปิดปกติ
10
กวดวิชาบ้านวิไลกร
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
11
กวดวิชาบ้านความรู้
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
12
เสริมสวย 2000 ซาลอน
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก
เปิดปกติ
13
กวดวิชาเก้ากันยา
วิชาชีพ
เมืองนครนายก นครนายก 037-312887
เปิดปกติ
14
กวดวิชามนชนก
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก
เปิดปกติ
15
สิรธีร์การดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครนายก นครนายก
เปิดปกติ
16
กวดวิชา ชนาวิวัฒน์
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
17
กวดวิชาถิรวิทย์ศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครนายก นครนายก
เปิดปกติ
18
คิดส์สนุก
กวดวิชา
บ้านนา นครนายก
เปิดปกติ
19
ดาราสมุทร สระแก้ว
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เมืองสระแก้ว สระแก้ว 037-421982
เปิดปกติ
20
อนุบาลบ้านจันทร์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสระแก้ว สระแก้ว 037-220603
เปิดปกติ
21
อนุบาลจิตละมุน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสระแก้ว สระแก้ว 037-241911
เปิดปกติ
22
ชุมชนพัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสระแก้ว สระแก้ว 037-241470-1
เปิดปกติ
23
สุภวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
วังน้ำเย็น สระแก้ว 037-251291
เปิดปกติ
24
อนุบาลวัฒนานคร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
วัฒนานคร สระแก้ว 037-261178
เปิดปกติ
25
พวงคราม
สามัญศึกษา
อ1-ม3
อรัญประเทศ สระแก้ว 037-433065
เปิดปกติ
26
พรพงษ์กุล
สามัญศึกษา
อ1-ม3
อรัญประเทศ สระแก้ว 037-232236
เปิดปกติ
27
สำเร็จวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
อรัญประเทศ สระแก้ว 037-231218
เปิดปกติ
28
ศรีตาพระยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ตาพระยา สระแก้ว
เปิดปกติ
29
สุภวิทย์พัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
เปิดปกติ
30
ดาราสมุทร อรัญประเทศ
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
อรัญประเทศ สระแก้ว
เปิดปกติ
31
สอนภาษาทองสุข
วิชาชีพ
วัฒนานคร สระแก้ว 037-225126
เปิดปกติ
32
ทริปเปิ้ลพี คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสระแก้ว สระแก้ว 037-220544
เลิกกิจการ
33
รามบริรักษ์-สระแก้ว
วิชาชีพ
เมืองสระแก้ว สระแก้ว
เลิกกิจการ
34
กวดวิชาวุฒิปัญญา
กวดวิชา
เมืองสระแก้ว สระแก้ว
เปิดปกติ
35
เพชร เฮลท์ แคร์ อินเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสระแก้ว สระแก้ว
เลิกกิจการ
36
พันปัญญา
กวดวิชา
เมืองสระแก้ว สระแก้ว
เปิดปกติ
37
สหวิริยา (สระแก้ว)
วิชาชีพ
เมืองสระแก้ว สระแก้ว
เปิดปกติ
38
คอมพิวเตอร์เมืองแก้ว
วิชาชีพ
เมืองสระแก้ว สระแก้ว
เปิดปกติ
39
สอนตัดเสื้อจริยาภรณ์
วิชาชีพ
วังน้ำเย็น สระแก้ว
เปิดปกติ
40
เพิ่มเติมภาษา สระแก้ว
วิชาชีพ
เมืองสระแก้ว สระแก้ว
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] 172 [ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024