Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ตะวันชัยวิทยา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
ปักธงชัย นครราชสีมา
เปิดปกติ
2
บุญณดาวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
ครบุรี นครราชสีมา 044 444447
เปิดปกติ
3
อนุบาลแสงไทย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
4
เสริมสวยสวยเสมอ
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-26720
เปิดปกติ
5
ชมตะวันวิทยา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-258504
เปิดปกติ
6
กวดวิชาวรรณสรณ์ นครราชสีมา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-268512-4
เปิดปกติ
7
เพชรโคราช
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-256344
เปิดปกติ
8
กวดวิชาบ้านรวมมิตร
กวดวิชา
บัวใหญ่ นครราชสีมา 044-461670
เลิกกิจการ
9
ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
บัวใหญ่ นครราชสีมา 044-292062-3
เปิดปกติ
10
กวดวิชาภาษาต่างประเทศบัณฑิตพัฒน์
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-285230
เลิกกิจการ
11
สอนภาษาคริษฐ์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-371550
เปิดปกติ
12
กวดวิชาภัทรคณิต
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-342260
เปิดปกติ
13
กวดวิชาครูสม
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 089-5824879
เปิดปกติ
14
สถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-203921-2
เลิกกิจการ
15
สอนภาษาญี่ปุ่น ปาลิตา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-268227
เปิดปกติ
16
ไทย-โคเรีย เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-280309
เปิดปกติ
17
เฟื่องฟูอักษรภาษาเกาหลี
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-289603
เปิดปกติ
18
รักอักษร
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-355122
เปิดปกติ
19
สุรนารายณ์บริบาล นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-296832
เปิดปกติ
20
สอนภาษาอีลิทสคูลออฟ อิงลิช
ศิลปะและกีฬา
ปากช่อง นครราชสีมา 044-316170
เลิกกิจการ
21
สายมิตรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
วังน้ำเขียว นครราชสีมา
เปิดปกติ
22
กวดวิชาโชคชัย
กวดวิชา
โชคชัย นครราชสีมา
เลิกกิจการ
23
พัฒนาอาชีพและภาษา เอ็ม อาร์ เอ
วิชาชีพ
เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
เลิกกิจการ
24
กวดวิชาซายน์-แมท
กวดวิชา
โชคชัย นครราชสีมา
เลิกกิจการ
25
ภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-288411-3
เปิดปกติ
26
ปราณีรักษ์ นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-230530-3
เปิดปกติ
27
ดนตรีกาญจนา
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-355216
เปิดปกติ
28
กวดวิชา ศาสตร์เสถียร
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-254245
เปิดปกติ
29
กวดวิชาแมทเนเซียม
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-252179
เลิกกิจการ
30
กวดวิชากมลพงษ์
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-273836
เปิดปกติ
31
ธงชัยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ปักธงชัย นครราชสีมา
เปิดปกติ
32
กวดวิชาปักธงชัย
กวดวิชา
ปักธงชัย นครราชสีมา
เลิกกิจการ
33
ฐาวดีธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ปักธงชัย นครราชสีมา
เลิกกิจการ
34
นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
นานาชาติ
เกรด1-3
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
35
ฝึกช่างอาชีพ ช.รุ่งเลิศ ปากช่อง
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา
เลิกกิจการ
36
สากลจิตประไพ
สีคิ้ว นครราชสีมา
เลิกกิจการ
37
กวดวิชาปิยะบุตร
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
38
นัสฐากิตการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เลิกกิจการ
39
เอเซียคอมพิวเตอร์โคราช
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
40
กวดวิชาคณิตศาสตร์นครราชสีมา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ] 176 [ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024