Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาปัญญาท้ศน์
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
2
กวดวิชาโคราชคิดส์
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
3
ดนตรียามาฮ่า ย่าโม
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
4
กวดวิชาภาษายอดเยี่ยม (อี แอล เอ)
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
5
กวดวิชาอาจารย์วัลลภ
กวดวิชา
ปากช่อง นครราชสีมา
เปิดปกติ
6
กวดวิชาวิริยะปัญญา
กวดวิชา
สีคิ้ว นครราชสีมา
เปิดปกติ
7
กวดวิชาต้นกล้า ฟอร์ คิดส์
กวดวิชา
ปากช่อง นครราชสีมา
เปิดปกติ
8
ดับเพลิงและกู้ภัยราชประชา
เสริมทักษะชีวิต
ปากช่อง นครราชสีมา
เปิดปกติ
9
วารีรักษ์การบริบาล นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
10
เสริมสวยคุณโจ นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
11
กวดวิชาบ้านครูใหญ่ ฟอร์คิดส์
กวดวิชา
สูงเนิน นครราชสีมา 81879268
เปิดปกติ
12
ดนตรีสยามกลการ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เลิกกิจการ
13
กวดวิชาเจริญภัทร
พิมาย นครราชสีมา
เปิดปกติ
14
ศิลปะ 3 มิตินครราชสีมา
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
15
นานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่
นานาชาติ
อนุบาล - ปีที่ 13
ปากช่อง นครราชสีมา 44328340
เปิดปกติ
16
ฝึกพนักงานนครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-248828
เปิดปกติ
17
ส่งเสริมวิทยา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-244357
เปิดปกติ
18
อังกฤษธุรกิจนครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 44259127
เปิดปกติ
19
ธนากรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-268620-1
เปิดปกติ
20
ศูนย์ภาษาวิทยา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-258753
เปิดปกติ
21
โคราชคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-255670
เปิดปกติ
22
โคราชเสริมวิทยา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-244357,044-252100
เปิดปกติ
23
ศูนย์ภาษารักอักษร
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-260105
เปิดปกติ
24
อาชีวศึกษาเกศกวินนครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-256259,044-259170
เปิดปกติ
25
สอนภาษาสากลวิทย์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-246388
เลิกกิจการ
26
สอนตัดเสื้อสาวพัฒน์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 44251270
เปิดปกติ
27
สอนเขียนแบบอาภาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-353517
เลิกกิจการ
28
ชัยศิริวิทยาสหศึกษา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-214151,044-351151
เปิดปกติ
29
สถาบันสอนภาษาประสานมิตร
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-244113
เปิดปกติ
30
ช่างกลเซอร์วิส
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-243505
เปิดปกติ
31
กรแก้วพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-241982
เปิดปกติ
32
ช่างเสริมสวยทัศนีย์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-258500
เปิดปกติ
33
วีราภรณ์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-253063
เปิดปกติ
34
สุกิจพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-261323
เปิดปกติ
35
ประดิษฐ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-245935
เปิดปกติ
36
สอนตัดเสื้อจี้ด
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-241813
เปิดปกติ
37
เพชรลดาการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
38
เสริมสวยชฎาพร
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-251412
เปิดปกติ
39
สอนตัดเสื้อสุวรรณ
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-244095
เปิดปกติ
40
สอนตัดเสื้อมิตรนารี
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-252504
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ] 177 [ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024