Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เอื้อวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-242580
เปิดปกติ
2
กุลสตรี
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-244798
เปิดปกติ
3
สอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์รัตน์ธรรมรัตน์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-251411
เปิดปกติ
4
เกื้อหล้าวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-268868-9
เปิดปกติ
5
สอนดัดผมประคองศรี
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-241734
เปิดปกติ
6
นักออกแบบทรงผมจักรวาล
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-296327
ตรวจสอบสภาพ
7
เสริมสวยเกศกวิน
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-256259,044-243852
เปิดปกติ
8
นครราชสีมาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-243424
เปิดปกติ
9
สุรนารีบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-293066-7
เปิดปกติ
10
ราชสีมาการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-262000
หยุดสอน
11
โยธาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-244045
ตรวจสอบสภาพ
12
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-260288-9
เปิดปกติ
13
สอนภาษาญี่ปุ่น นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-256326
เปิดปกติ
14
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-268677-8
ตรวจสอบสภาพ
15
สอนภาษาจีนโคราช
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-252036
เปิดปกติ
16
โคราชสอนขับรถยนต์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-278535
ตรวจสอบสภาพ
17
คอมพิวเตอร์นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-256462
ตรวจสอบสภาพ
18
กรองสินพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-230948,272384
เปิดปกติ
19
สยามคอมพิวเตอร์และภาษานครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-268921-3
ตรวจสอบสภาพ
20
พัฒนาการศึกษาเพื่อประชาชน
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-260459
เปิดปกติ
21
ด่านขุนทดเทคโนโลยี
วิชาชีพ
ด่านขุนทด นครราชสีมา 044-389168
เลิกกิจการ
22
บัวใหญ่ธุรกิจวิทยา
วิชาชีพ
บัวใหญ่ นครราชสีมา
เลิกกิจการ
23
เสริมสวยฐานิตย์
วิชาชีพ
สีคิ้ว นครราชสีมา 44411843
เลิกกิจการ
24
วิชญคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สีคิ้ว นครราชสีมา 44290710
ตรวจสอบสภาพ
25
ประชาร่วมใจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา 44312403
เลิกกิจการ
26
ปากช่องพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา 044315831 ,01-2654926
เลิกกิจการ
27
ประพิมพ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา 44312766
เลิกกิจการ
28
ปากช่องคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา 44311698
เลิกกิจการ
29
การท่องเที่ยวและบริหารธุรกิจนานาชาติ
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา 44365025
เลิกกิจการ
30
เขาใหญ่
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา 44297139
เลิกกิจการ
31
รุ่งเรืองวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-265336
ตรวจสอบสภาพ
32
กวดวิชาโพธิ์กลาง
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-273090
เปิดปกติ
33
กวดวิชาราชสีมาเรืองวิทย์
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-268821-2
เปิดปกติ
34
กวดวิชาวิทย์คณิต
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-251384
เปิดปกติ
35
กวดวิชาเสริมวิทย์นครราชสีมา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-275615
เปิดปกติ
36
กวดวิชาประชาถาวร
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
37
กวดวิชาสวรรยาศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-255015
เปิดปกติ
38
เกียรติพัจน์วิทยา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-245845
ตรวจสอบสภาพ
39
ดนตรีไทยบ้านท่านขุน
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-244346
เปิดปกติ
40
พัฒนาทักษะวิชาการ
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-242852
ตรวจสอบสภาพ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ] 178 [ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024