Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาเสริมพื้นฐานนครราชสีมา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-267223
เลิกกิจการ
2
กวดวิชาเอื้อวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-242580,044-268868-9
เปิดปกติ
3
กวดวิชาอมรินทร์วิทยา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
4
กวดวิชาวงศ์พัฒนาศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-267573
เลิกกิจการ
5
กวดวิชาโพธิ์พรรณ
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-243919
เลิกกิจการ
6
กวดวิชาพึ่งจิตต์
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-371304,044294651
เปิดปกติ
7
กวดวิชาชัยศิริ
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-351397
เปิดปกติ
8
กวดวิชาประเชษฐ์วิทยา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-371059
เปิดปกติ
9
กวดวิชาถาวรศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-242458
เปิดปกติ
10
กวดวิชาคูณภิญโญ
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-262686
เปิดปกติ
11
กวดวิชาพัฒนาวิชาการ
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-242852
เปิดปกติ
12
เบญจวิทย์
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-267031
เปิดปกติ
13
ดนตรีสยามนครราชสีมา
ศิลปะและกีฬา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-258706
เปิดปกติ
14
กวดวิชามานะดี
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 081-9667726
เปิดปกติ
15
กวดวิชาเตรียมวิทย์
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-243753
เลิกกิจการ
16
คลังสมองนครราชสีมา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-268902-3
เปิดปกติ
17
กวดวิชาก้าวหน้าศึกษา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-260188
เปิดปกติ
18
กวดวิชาละออ
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-255554
เลิกกิจการ
19
กวดวิชาสมบุญวิทยา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-243283
เปิดปกติ
20
กวดวิชาประสานมิตรวิทยานครราชสีมา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-267241,044-341858
เปิดปกติ
21
กวดวิชายุพาวดี
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
22
กวดวิชาสุขานารี
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 044-241527
เปิดปกติ
23
กวดวิชาบัวใหญ่
กวดวิชา
บัวใหญ่ นครราชสีมา 044-292357, 089-4276875
เปิดปกติ
24
กวดวิชาประทาย
กวดวิชา
ประทาย นครราชสีมา 044-479324
เลิกกิจการ
25
กวดวิชาอดิศร
กวดวิชา
ประทาย นครราชสีมา 044-479489, 044255322
เลิกกิจการ
26
กวดวิชามานะวิทย์
กวดวิชา
พิมาย นครราชสีมา 044-481911
เปิดปกติ
27
กวดวิชาเพชร
กวดวิชา
พิมาย นครราชสีมา 044-287119
เปิดปกติ
28
กวดวิชาปากช่องพัฒนา
กวดวิชา
ปากช่อง นครราชสีมา
เลิกกิจการ
29
กวดวิชามิตรภาพ
กวดวิชา
ปากช่อง นครราชสีมา 44280496
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาก่อเกียรติ
กวดวิชา
ปากช่อง นครราชสีมา 044279333-044313303
เปิดปกติ
31
กวดวิชาบ้านรักเรียน
กวดวิชา
พิมาย นครราชสีมา 044-200382
เลิกกิจการ
32
กวดวิชาแสงตะวัน
กวดวิชา
บัวใหญ่ นครราชสีมา 044-913531,044-292086
เลิกกิจการ
33
พัฒนาภาษาเกาหลี นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
34
กวดวิชาดำรงค์ธรรม
กวดวิชา
ชุมพวง นครราชสีมา 044-477277
เลิกกิจการ
35
เนทีพ เลินเนท คอมพิวเตอร์ สคูล
วิชาชีพ
ปากช่อง นครราชสีมา 44280043
เลิกกิจการ
36
สอนภาษาญี่ปุ่น-ไทย นครราชสีมา
วิชาชีพ
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
37
กวดวิชา สู่อนาคต นครราชสีมา
กวดวิชา
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ
38
นันทเขตต์พิชญศึกษา
กวดวิชา
ปากช่อง นครราชสีมา
เลิกกิจการ
39
กวดวิชาติวเตอร์ครูแจง
กวดวิชา
ครบุรี นครราชสีมา
เปิดปกติ
40
สอนตัดเสื้อจี๊ด
เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ] 179 [ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024