Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ช่างรถจักรยานยนต์บุรีรัมย์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-611305-086-2471235
เลิกกิจการ
2
โอเคคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
คูเมือง บุรีรัมย์ 044-699296
เลิกกิจการ
3
บุรีรัมย์การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-621892
เปิดปกติ
4
ส่งเสริมคุณภาพ คุณธรรม วิชาการ
กวดวิชา
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-623541
เปิดปกติ
5
เพชรรุ่งสปาไทย
วิชาชีพ
สตึก บุรีรัมย์
เปิดปกติ
6
สวัสดีเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เลิกกิจการ
7
ไอ แอม แมท
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
8
กวดวิชาคูณทวี
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-601608
เปิดปกติ
9
ประโคนชัยบริรักษ์
วิชาชีพ
ประโคนชัย บุรีรัมย์
เลิกกิจการ
10
สุกานดาการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044 621314
เปิดปกติ
11
สยามคิดดี (Siam Kid D School)
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044 602070
เปิดปกติ
12
พหูสูตศึกษา
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
13
กวดวิชาแอลแอลอีเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
14
กวดวิชา อ.อนุวัฒน์
กวดวิชา
นางรอง บุรีรัมย์
เปิดปกติ
15
สมองดีเอทดูเคชั่น
กวดวิชา
นางรอง บุรีรัมย์
เปิดปกติ
16
บุรีรัมย์อินเตอร์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
17
กวดวิชาบุรีรัมย์ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 44611761
เลิกกิจการ
18
กวดวิชาบุรีรัมย์ติวเตอร์ประโคนชัย
กวดวิชา
ประโคนชัย บุรีรัมย์
เลิกกิจการ
19
รูดอล์ฟ
กวดวิชา
นางรอง บุรีรัมย์ 825675063
เปิดปกติ
20
รำไพซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-625184
เปิดปกติ
21
ธุรกิจพิมพ์ดีดการบัญชีและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-612104
เปิดปกติ
22
สอนตัดเสื้อนิยดา
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-612228
เปิดปกติ
23
บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-611976
เปิดปกติ
24
ชนิดาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-613377-8
เปิดปกติ
25
วัฒนสุขคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-613516
เปิดปกติ
26
บุรีรัมย์ไอเทคคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-612803 ,044-613795
เปิดปกติ
27
เสริมสวยรวีรัตน์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-620670
เลิกกิจการ
28
เมืองแปะคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-625098
เปิดปกติ
29
นางรองพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
นางรอง บุรีรัมย์ 044-624243,0443902489
เปิดปกติ
30
สอนตัดเสื้อผ้า-เสริมสวยรุ่งอรุณ
วิชาชีพ
นางรอง บุรีรัมย์ 044-631019
เลิกกิจการ
31
ประภาภรณ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
หนองกี่ บุรีรัมย์ 044-641265
เปิดปกติ
32
นิวัฒน์@คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หนองกี่ บุรีรัมย์ 044-641253
เปิดปกติ
33
ประโคนชัยพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ประโคนชัย บุรีรัมย์ 044-651678
เปิดปกติ
34
ประหยัดศรีพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
บ้านกรวด บุรีรัมย์ 044-679230
เลิกกิจการ
35
ลำปลายมาศพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-660229
เลิกกิจการ
36
สอนตัดเสื้อจันทร์วดี
วิชาชีพ
สตึก บุรีรัมย์
เลิกกิจการ
37
วราพงศ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สตึก บุรีรัมย์ 081-0702541
เลิกกิจการ
38
สตึกคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สตึก บุรีรัมย์ 044-627405
เลิกกิจการ
39
จารุพรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
สตึก บุรีรัมย์
เลิกกิจการ
40
คอมพิวเตอร์นภานุกุล
วิชาชีพ
นางรอง บุรีรัมย์ 044-622677, 044-622923
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ] 181 [ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024