Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชา แม็คบุรีรัมย์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-614774
เลิกกิจการ
2
ดนตรีทวีกิจบุรีรัมย์
ศิลปะและกีฬา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-613587
เปิดปกติ
3
กวดวิชาสิรวิชญ์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-613609
เปิดปกติ
4
กวดวิชาเชาวน์พัฒน์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-613139
เลิกกิจการ
5
ศิลปะมวยไทย หนองกี่พาหุยุทธ
ศิลปะและกีฬา
หนองกี่ บุรีรัมย์ 044-641185
เปิดปกติ
6
ปพิญชญาศึกษา
กวดวิชา
ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 044-660282
เปิดปกติ
7
เสริมทักษะแรงงานบุรีรัมย์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
8
ภัทรศิลป์ บุรีรัมย์
ศิลปะและกีฬา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-601378,081-9767513
เลิกกิจการ
9
เดอะ เบรน บุรีรัมย์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 044-620208-9
เปิดปกติ
10
ไอแอลที เซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
11
บุรีรัมย์ส่งเสริมฝึกภาษา
วิชาชีพ
นางรอง บุรีรัมย์ 825675063
เปิดปกติ
12
กวดวิชาวรรณสรณ์ บุรีรัมย์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
13
กวดวิชาปัทมวรินทร์
กวดวิชา
เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เปิดปกติ
14
อนุบาลรัตนศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-512044
เปิดปกติ
15
พระกุมารสุรินทร์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 081-7252843
เปิดปกติ
16
สุรินทรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-511916
เปิดปกติ
17
อนุบาลทองอุ่น
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
ท่าตูม สุรินทร์ 44534128
เปิดปกติ
18
วาณิชย์นุกูล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-511230
เปิดปกติ
19
แงงกวง
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ศีขรภูมิ สุรินทร์ 044-561443
เปิดปกติ
20
โอ้วกวง
สามัญศึกษา
ป1-ป6
สำโรงทาบ สุรินทร์
เปิดปกติ
21
อนุบาลกมลนิตย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ปราสาท สุรินทร์ 081-4709784
เปิดปกติ
22
สุวรรณวิจิตรวิทยา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
ปราสาท สุรินทร์ 044-551452
เปิดปกติ
23
บวรธรรมประยุตวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
เปิดปกติ
24
ปีติธรรมานุสรณ์(สิงหเสนีอุปถัมภ์)
สามัญศึกษา
ม1-ม3
กาบเชิง สุรินทร์
เปิดปกติ
25
สอนเสริมสวยเซกลัทแฮร์ดีไซน์
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 087-0308715
เลิกกิจการ
26
สอนภาษาสุรินทร์ภักดี
กวดวิชา
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-515001
เปิดปกติ
27
ภาษาพาสนุก
กวดวิชา
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
เลิกกิจการ
28
กวดวิชาศรีณรงค์สุรินทร์
กวดวิชา
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
เปิดปกติ
29
กวดวิชาสุระสิทธิ์ศึกษาสุรินทร์
กวดวิชา
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
เปิดปกติ
30
ดนตรีสากล สุรินทร์
ศิลปะและกีฬา
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
เลิกกิจการ
31
สุรินทร์การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
เปิดปกติ
32
กวดวิชานวศึกษา สุรินทร์
กวดวิชา
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์
เปิดปกติ
33
อุบลธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-514607
เปิดปกติ
34
สุกิจพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-511361
เลิกกิจการ
35
สอนตัดเสื้อ-เสริมสวยผ่องศรี
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-520579
เลิกกิจการ
36
ส่งเสริมวิทยาสุรินทร์
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-515215
เลิกกิจการ
37
สอนตัดเสื้ออาภรณ์พันธ์
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-513250
เลิกกิจการ
38
สอนตัดเสื้อเพชรสยาม
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-515685
เลิกกิจการ
39
ภาษาอังกฤษวรวรรณ
กวดวิชา
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-521088
เปิดปกติ
40
ภาษาต่างประเทศและคอมพิวเตอร์สุรินทร์
วิชาชีพ
เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 044-514367
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ] 182 [ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024