Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
วัดม่วงเปสิทธิวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
โนนคูณ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
2
อนุบาลเบญจมิตร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
3
อนุบาลจอมจิต
สามัญศึกษา
อ1-อ3
อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
4
อนุบาลนครศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 8922802810
เปิดปกติ
5
อนุบาลน้ำเพชร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
6
วัดโพธิ์น้อย
สามัญศึกษา
อ1-ม6
ขุนหาญ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
7
วัดจันทาราม
สามัญศึกษา
อ1-ม6
ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 045677127, 072615002
เปิดปกติ
8
ญาณวิเศษพรหมคุณวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
9
ธรรมรังษีวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
10
วัดหนองสิมรังสรรค์วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
11
แก้วกูรวิชช์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-620077
เลิกกิจการ
12
สอนภาษานาครินทร์
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-622452
เลิกกิจการ
13
กวดวิชาศิรดา
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0-5858-6058
เปิดปกติ
14
กวดวิชาบ้านคณิตศาสตร์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-613371
เปิดปกติ
15
สอนภาษาจิราพร
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-622551
เลิกกิจการ
16
กวดวิชาชัยพจน์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-611631
เลิกกิจการ
17
สอนภาษา ฟาร์ อินเตอร์
กวดวิชา
ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 086-2519584
เปิดปกติ
18
สอนภาษา อี ที แอล
กวดวิชา
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
19
สมานติวเตอร์
กวดวิชา
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 045-635042
เปิดปกติ
20
ราษีไศลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ราษีไศล ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
21
อักษรวิทยา
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-622246
เลิกกิจการ
22
กวดวิชาราชพฤกษ์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-631108
เปิดปกติ
23
กวดวิชาขวัญดาว
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-620310
เปิดปกติ
24
ศรีสะเกษแพทย์แผนไทย&สปา
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 085-0168067
เปิดปกติ
25
กวดวิชาอรุณวดี
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 089-7161391
เลิกกิจการ
26
สอนภาษาคำมณี
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-643989
เปิดปกติ
27
กวดวิชาสิริมงคล
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-616829
เลิกกิจการ
28
สอนภาษาเมตตาศรีสะเกษ
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 145-631090
เปิดปกติ
29
กวดวิชารัชดาวิทยาศรีสะเกษ
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-620043
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาชำนาญแก้วคะตาวิทยา
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 045-613365
เปิดปกติ
31
สอนภาษาและคอมพิวเตอร์วินิจฉัย
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 45631090
เลิกกิจการ
32
ศูนย์สยามพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 45611815
เลิกกิจการ
33
ศรีสะเกษคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 45613322
เปิดปกติ
34
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ศรีสะเกษ
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
35
ไพศาลวิทยาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
36
กวดวิชาและคอมพิวเตอร์เกษสุดา
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 44620700
เลิกกิจการ
37
กวดวิชาคณิตและอังกฤษศรีสะเกษ
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 086-7200713
เลิกกิจการ
38
ศูนย์ภาษาอังกฤษทองใบทองมาก
วิชาชีพ
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 44661901
เปิดปกติ
39
แสนสาวิทยา
วิชาชีพ
กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
40
ประเสริฐรัตน์พิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ไพรบึง ศรีสะเกษ 45675279
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ] 184 [ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024