Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ขุนหาญคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ขุนหาญ ศรีสะเกษ 44679164
เลิกกิจการ
2
ขุนหาญพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ขุนหาญ ศรีสะเกษ 44637318
เลิกกิจการ
3
เอกชนการศึกษาผู้ใหญ่มหาพุทธาราม
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 044612801 ,044622882
เลิกกิจการ
4
มีขันติ(เวลาพิเศษ)
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 45620715
ตรวจสอบสภาพ
5
กวดวิชาสิระวิชญ์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
6
ศูนย์วิชาการศรีสะเกษ
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 45620712
เปิดปกติ
7
กวดวิชาศรีสะเกษ
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 45612296
เปิดปกติ
8
ตรียาพรบริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
9
ธิปปัญญา
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
10
บ้านภาษาศาสตร์
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
11
กวดวิชาพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์และภาษาสันสนีย์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
12
กวดวิชาต้นกล้า
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
13
กวดวิชาราชาคณิตศาสตร์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
14
กวดวิชาก้าวไกลฟิสิกส์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
15
กวดวิชาถิรวัฒน์
กวดวิชา
กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
16
กวดวิชาฟิสิกส์อาจารย์หน่องและคณิตศาสตร์อาจารย์ป้อม
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
17
กวดวิชาพิชญะพัฒน์
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
18
กวดวิชาขุขันธ์เสมาทอง
กวดวิชา
ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
19
กวดวิชาถิรวัฒน์ศรีสะเกษ
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาครูจุ๋ม
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
21
ธนิฐภาคย์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
22
กวดวิชากูลนัดดา
กวดวิชา
ราษีไศล ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
23
กวดวิชานวศึกษาศรีสะเกษ
กวดวิชา
เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
เปิดปกติ
24
อนุบาลเทพปทุมทิพย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045312467, 045284499
เปิดปกติ
25
ศรีทองวิไลวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254313
เปิดปกติ
26
วัดไร่น้อย
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 99489718
เปิดปกติ
27
อนุบาลน้ำทิพย์ 2
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45314655
เลิกกิจการ
28
อนุบาลน้ำทิพย์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254466
เปิดปกติ
29
อนุบาลกิตติคุณ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45243077
เปิดปกติ
30
แอ๊ดเวนตีสอุบล
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45255920
เปิดปกติ
31
อนุบาลบ้านเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45242539
เปิดปกติ
32
อนุบาลเทวีวรรณ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254750
เลิกกิจการ
33
เยาวเรศศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45,261,948,045,254,700
เปิดปกติ
34
อเนกวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254342
เปิดปกติ
35
มารีย์นิรมล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45312308
เปิดปกติ
36
มหาชนะวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045255278, 045241096
เลิกกิจการ
37
อัสสัมชัญอุบลราชธานี
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45,313,440,045,312,500
เปิดปกติ
38
พระกุมารอุบล
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45,254,645,045,255,600
เปิดปกติ
39
อุบลวิทยากร
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45,254,686,045,260,000
เปิดปกติ
40
อาเวมารีอา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45243712
เปิดปกติ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ] 185 [ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024