Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนตัดเสื้อสตรีนคร
วิชาชีพ
น้ำยืน อุบลราชธานี 45371309
เปิดปกติ
2
ธนิกาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
น้ำยืน อุบลราชธานี 09-2868337-045371417
เลิกกิจการ
3
ตระการพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ตระการพืชผล อุบลราชธานี
เปิดปกติ
4
พิมพ์ประภาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 19773710
เปิดปกติ
5
วารินคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี 45322625
เลิกกิจการ
6
วัฒนาพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี 45322193
เลิกกิจการ
7
ชัยชนะพิมพ์สัมผัส
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี 45321153
เปิดปกติ
8
สอนตัดเสื้อเทวี
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี 45321883
เปิดปกติ
9
บัณฑิตพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี 45269194
เลิกกิจการ
10
สอนภาษาวารินชำราบ
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี 45288323
เปิดปกติ
11
พัฒนาคุณภาพสตรีอุบลราชธานี
วิชาชีพ
วารินชำราบ อุบลราชธานี 45267891
เลิกกิจการ
12
พาณิชยกิจการบัญชี
วิชาชีพ
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 45,441,365,045,442,000
เปิดปกติ
13
พิบูลไอทีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
14
กวดวิชานรินทร์วิทยา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 260234
เลิกกิจการ
15
ราตรีวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45245813
เปิดปกติ
16
กวดวิชาเอนกวิทยา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045254342,045-254242
เปิดปกติ
17
ชาญศิรินุสรณ์เวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254699
เปิดปกติ
18
เวลาพิเศษสัณฑมาศวิทยา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 245866
เลิกกิจการ
19
กวดวิชาอุบล
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45285227
เปิดปกติ
20
กวดวิชาประพันธ์วิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45268087
เปิดปกติ
21
กวดวิชาศรีทอง
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254313
เปิดปกติ
22
สุรพจน์วิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45261889
เปิดปกติ
23
ศูนย์ความรู้สรรพสิทธ์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 255,168,263,613
เลิกกิจการ
24
โพธิ์ทองวิทยาเวลาพิเศษ
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45242433
เปิดปกติ
25
กวดวิชาอุบลกิจศึกษา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45261543
เปิดปกติ
26
เสริมศิริวิทยา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45261965
เปิดปกติ
27
กวดวิชาอุบลทวีปัญญา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254577
เลิกกิจการ
28
รัชดาวิทยาอุบลราชธานี
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45240967
เปิดปกติ
29
ทวีพัฒน์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ
30
กวดวิชาสุนะพัฒน์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-317025
เปิดปกติ
31
เวชเภสัชกรรมศาสตร์แผนไทย
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45254746
เปิดปกติ
32
ดนตรียามาฮ่าอุบล
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45245225
เปิดปกติ
33
แสงศิริวิทยา
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45260082
เปิดปกติ
34
มัธยมพิบูลวิทยาลัยเวลาพิเศษ
กวดวิชา
พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 045 641381
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาเทคนิค-คณิต
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 045-262411
เปิดปกติ
36
เฉลิมวิทย์
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 081-7896438
เปิดปกติ
37
พัฒนาวิชาชีพการบัญชี อุบลราชธานี
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 45263307
เปิดปกติ
38
สอนออกแบบทรงผมนานาชาตินาวินทร์
วิชาชีพ
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เลิกกิจการ
39
อี.เจ.ซี อิงลิชแอนด์คอมพ์
วิชาชีพ
เดชอุดม อุบลราชธานี 045-361433
เปิดปกติ
40
พัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์และภาษา ดำรงภูมิ
กวดวิชา
เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
เปิดปกติ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ] 190 [ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024