Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชา คาเด็ด โปร ไอคิว
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
2
กวดวิชา เก่งภาษาสู่ความสำเร็จ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
3
กวดวิชา บ้านครูเติ้่ล
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
4
กวดวิชาแก้งคร้อติวเตอร์
กวดวิชา
แก้งคร้อ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
5
เอส ที คอมพิวเตอร์และภาษา
กวดวิชา
แก้งคร้อ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
6
ฐิติรัตน์คอมพิวเตอร์ชัยภูมิ
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
7
สอนภาษา เรดดอท อิงลิช ชัยภูมิ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
8
กวดวิชากิตติ์อนันต์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
9
กวดวิชา เทอร์มินัล โนว์เลดจ์ ชัยภูมิ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
10
กวดวิชา จงเจริญ ชัยภูมิ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
11
สอนตัดเสื้อ-เสริมสวย
วิชาชีพ
จัตุรัส ชัยภูมิ 044851388, 0862536360
เปิดปกติ
12
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ชัยภูมิ
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-830650-2
เปิดปกติ
13
สมพรคอมพิวเตอร์และภาษา
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-818038
เปิดปกติ
14
สอนตัดเสื้อเสริมสวยมยุรี
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 44811650
เลิกกิจการ
15
ปานจิตต์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 44822076
เปิดปกติ
16
ชัยภูมิคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิชาชีพ
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ 44847238
เปิดปกติ
17
สมใจพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
18
เทพสถิตคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เทพสถิต ชัยภูมิ 44855237
เลิกกิจการ
19
นิลวรรณพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ภูเขียว ชัยภูมิ 44861094
เลิกกิจการ
20
นิลวรรณพิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ภูเขียว ชัยภูมิ 044861094,01-47075
เปิดปกติ
21
อาชีพปัญญาวิทยา
วิชาชีพ
ภูเขียว ชัยภูมิ 44861391
เปิดปกติ
22
อาชีพประภาศรี
วิชาชีพ
ภูเขียว ชัยภูมิ 44861391
เปิดปกติ
23
ดรุณวิทย์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แก้งคร้อ ชัยภูมิ 44881156
เปิดปกติ
24
ศูนย์การเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 44837109
เลิกกิจการ
25
เอ ซี เซนเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 081-2667120
เปิดปกติ
26
เค วี พี เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 081-3201705
เลิกกิจการ
27
ธงชัยเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
28
เอ็ท ที อาร์ คาเดท เซนเตอร์ ชัยภูมิ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 089-4230233,044-882246
เปิดปกติ
29
กวดวิชา พี-เซม เซ็นเตอร์ ชัยภูมิ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-836184
เลิกกิจการ
30
ชัยภูมิบริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 44813223
เปิดปกติ
31
จีระคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 09-9455401
เปิดปกติ
32
ดนตรียามาฮ่า ชัยภูมิ
ศิลปะและกีฬา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-830219
เปิดปกติ
33
เอเชียคอมพิวเตอร์ สาขา 9
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-854709
เปิดปกติ
34
กวดวิชา ชัยภูมิ โน เลจ เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-813478
เปิดปกติ
35
มวยไทยนานาชาติ
ศิลปะและกีฬา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 081-6255856
เปิดปกติ
36
กวดวิชาครูพรณรงค์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-830119
เปิดปกติ
37
พัฒนาภาษาชัยภูมิ
วิชาชีพ
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-816121-3
เปิดปกติ
38
คลังปัญญา
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
39
สอนภาษาอังกฤษภูมิสิริ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
40
กวดวิชาเคเอสเซ็นเตอร์
กวดวิชา
แก้งคร้อ ชัยภูมิ
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ] 194 [ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024