Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชา "อัลติเมท"
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
2
กวดวิชาพร้อมมิตร
กวดวิชา
แก้งคร้อ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
3
กวดวิชาบ้านผึ้ง (ไอ.คิว พลัส)
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
4
กวดวิชา ทูเอ็น เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
5
กวดวิชาพรประดับ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
6
กวดวิชาชัดเจนเซนเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เปิดปกติ
7
กวดวิชาเน็ทเวิร์ค ออฟ โนวเล็จ
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
8
ปลูกปัญญาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
9
วรานิษฐ์ เอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
เลิกกิจการ
10
กวดวิชาชยางกูร
กวดวิชา
ภูเขียว ชัยภูมิ
เปิดปกติ
11
อนุบาลนพเก้า
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45451143
เปิดปกติ
12
เจริญวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45451287
เปิดปกติ
13
มูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม
สามัญศึกษา
อ1-อ3,ม1-ม6
พนา อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
14
วิสุทธิวงศ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 19670748
เปิดปกติ
15
เต็มฤทัยศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
16
ธันยธรณ์พิทยา
การศึกษาสงเคราะห์
อ1-ป6
ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
17
อนุบาลช่อผกา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
พนา อำนาจเจริญ
เลิกกิจการ
18
อาเวมารีอาอำนาจเจริญ
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
19
อนุบาลบ้านเสาวภาคย์
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
20
ขวัญฤทัยศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
21
ธันยธรณ์พิทยา ๒
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
22
วิชาการจัดการความรู้
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
เลิกกิจการ
23
กวดวิชา ฟิสิกส์ แอนด์ แม็ท เซนเตอร์
กวดวิชา
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
24
กวดวิชา เอ เอ ซี
กวดวิชา
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
25
กวดวิชา คิงแมทส์ จังหวัดอำนาจเจริญ
กวดวิชา
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
เลิกกิจการ
26
กวดวิชาอิงลิชเซนเตอร์
กวดวิชา
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
เปิดปกติ
27
กวดวิชา เบสท์ เวย์ อิงลิชโปรแกรม
กวดวิชา
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45511167
เปิดปกติ
28
สังวาลย์การไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 084-0368311
เลิกกิจการ
29
ปลาค้าวคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 081-877833
เลิกกิจการ
30
วิชาชีพศึกษาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045-517031
เปิดปกติ
31
มอคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45511429
เปิดปกติ
32
เสริมสวยสุพรรณี
วิชาชีพ
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45511161
เปิดปกติ
33
สมพรพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 087-2626687
เปิดปกติ
34
สอนตัดเสื้อเสริมสวยเกศรา
วิชาชีพ
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 087-7793915
เลิกกิจการ
35
กิตติฤกษ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หัวตะพาน อำนาจเจริญ 16008963
เลิกกิจการ
36
ออยคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 45272429
เลิกกิจการ
37
กวดวิชาพร้อมพิศ
กวดวิชา
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45511429
เปิดปกติ
38
รามอินทรา-อำนาจเจริญบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 045512151-0176071197
เลิกกิจการ
39
อนุบาลโอฬาร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
เปิดปกติ
40
ปริญญาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ] 195 [ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024