Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลสมบูรณ์วิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 42312620
เปิดปกติ
2
อนุบาลหนองบัวลำภูคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 42360996
เปิดปกติ
3
พิชญบัณฑิต
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 042360933-4
เปิดปกติ
4
อนุบาลกาบแก้วบัวบาน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 42360333
เปิดปกติ
5
อนุบาลสุดา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 42,311,655,312,440
เปิดปกติ
6
จริยานุสรณ์
สามัญศึกษา
ป1-ม6
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 42311940
เปิดปกติ
7
เฉลิมจักรศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 42351109
เปิดปกติ
8
กาบแก้วบัวบานวิเทศศึกษา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
9
ปัณณ์รักษ์
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 042 378120
เปิดปกติ
10
อนุบาลแสนโยธา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
11
สงวนศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ป1
นากลาง หนองบัวลำภู 080 4012750
เปิดปกติ
12
พัฒนบัณฑิต
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
13
พุทธิปัญญา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
14
อนุบาลภูบดินทร์
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
15
อนุบาลอินนัดดา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
นากลาง หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
16
บุตรเพชรวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
โนนสัง หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
17
สุนทรวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
นาวัง หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
18
แสนภักดีวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
19
อนุบาลอัจฉริยาคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
นากลาง หนองบัวลำภู 854556497
เปิดปกติ
20
สอนภาษาทองทองสุขหนองบัวลำภู
วิชาชีพ
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 042-360630
เลิกกิจการ
21
กัญญากรภาษาหนองบัวลำภู
วิชาชีพ
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
22
หนองบัวลำภู ภาษาเกาหลี
วิชาชีพ
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
เลิกกิจการ
23
บ้านรักเรียน
กวดวิชา
ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู 876448080
เปิดปกติ
24
ลำภูคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 312301
เลิกกิจการ
25
วีรภัทรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
นากลาง หนองบัวลำภู 42364189
เปิดปกติ
26
สิงห์อ่อนคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
นากลาง หนองบัวลำภู
เลิกกิจการ
27
สอนตัดเสื้อพิมพ์ประภานากลาง
วิชาชีพ
นากลาง หนองบัวลำภู 359318
เลิกกิจการ
28
นากลางคอมพิวเตอร์และกวดวิชา
วิชาชีพ
นากลาง หนองบัวลำภู 42359150
เปิดปกติ
29
สอนตัดเสื้อพิมประภา
วิชาชีพ
ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาชยุติ
กวดวิชา
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาปัญญารัตน์
กวดวิชา
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 042-313195
เลิกกิจการ
32
มิตรไทยภาษาต่างประเทศหนองบัวลำภู
วิชาชีพ
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 084-5107800
เลิกกิจการ
33
นันทวุฒิบริหารธุรกิจวิชาชีพ
วิชาชีพ
นาวัง หนองบัวลำภู
เปิดปกติ
34
ณ สาธรการบริบาล นวดไทยและกวดวิชา
เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 819756203
เปิดปกติ
35
ขอนแก่นคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43242900
เปิดปกติ
36
ขอนแก่นวิเทศศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043325416, 043324219
เปิดปกติ
37
กัลยาณีวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43364012
เปิดปกติ
38
อนุบาลสามพี่น้อง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043342235, 0436616473
เลิกกิจการ
39
อนุบาลณัฐสุดา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 19744399
เปิดปกติ
40
มณีอนุสรณ์
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43221326
เลิกกิจการ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ] 196 [ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024