Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาจินตพัฒน์
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น 043-384637
เปิดปกติ
2
กวดวิชาบ้านเรียนรู้
กวดวิชา
หนองเรือ ขอนแก่น 043-294760
เลิกกิจการ
3
สอนภาษาอังกฤษบ้านไผ่
วิชาชีพ
บ้านไผ่ ขอนแก่น 043-274928
เปิดปกติ
4
สอนภาษาอังกฤษอีซี่อิง
วิชาชีพ
บ้านไผ่ ขอนแก่น 043-3290633
เปิดปกติ
5
พัฒนาบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เขาสวนกวาง ขอนแก่น
เปิดปกติ
6
กวดวิชาเสริมปัญญา IQ CENTER
กวดวิชา
พล ขอนแก่น 043-415538
เปิดปกติ
7
ชุมแพการบริบาล
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น
เปิดปกติ
8
กวดวิชา สมาร์ท เอ็นท์
กวดวิชา
บ้านไผ่ ขอนแก่น
เลิกกิจการ
9
กวดวิชาองอาจภารดี
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-225951
เปิดปกติ
10
ขอนแก่นส่งเสริมอาชีพและภาษา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-220365
เปิดปกติ
11
สอนอาหารนานาชาติบริบูรณ์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-337134
เปิดปกติ
12
พรอุดมโคเรียงเซ็นเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-322362
เปิดปกติ
13
สอนขับรถไอดีไดร์ฟเวอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-227229
เปิดปกติ
14
สอนภาษาขอนแก่นรุ่งเรือง
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-333146
เลิกกิจการ
15
เทควันโดมาสเตอร์โจ
ศิลปะและกีฬา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043-238808
เปิดปกติ
16
กวดวิชาก้าวหน้าวิชาการ
กวดวิชา
พล ขอนแก่น 043-418081
เปิดปกติ
17
กวดวิชาอะตอมติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
18
กวดวิชาพัฒนวิทยา
กวดวิชา
พล ขอนแก่น
เปิดปกติ
19
รามบริรักษ์ เมืองพล
วิชาชีพ
พล ขอนแก่น
เปิดปกติ
20
กวดวิชาบ้านส้ม
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น
เปิดปกติ
21
กวดวิชาณัฏฐกานต์
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น
เปิดปกติ
22
เสริมสวยออกแบบทรงผมชัยกิจ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
23
ผดุงปัญญา
กวดวิชา
บ้านไผ่ ขอนแก่น
เปิดปกติ
24
กวดวิชาเตรียมวิศวะ
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
25
กวดวิชาดังใจ ขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
26
กวดวิชาและภาษาแคลิฟอร์เนีย
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
27
สอนภาษาและกวดวิชาแอลไอที (LIT School)
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
28
สนุกคิด ขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
29
ปัญญาพัฒน์
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
30
กวดวิชาเป็นหนึ่งติวเตอร์ (คณิตศาสตร์ครูหนึ่ง)
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
31
ไวส์แมน เอ็ดดูเคชั่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
32
กวดวิชาคณิศร
กวดวิชา
พล ขอนแก่น
เปิดปกติ
33
กวดวิชามาจิเมะ
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
34
สอนภาษา ซีที
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
35
ขอนแก่นบริบาล
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
36
ภาษาต่างประเทศขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
37
กวดวิชาบ้านสีขาว
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
38
เวชประสิทธิ์-รามบริรักษ์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
39
ไอ แคน รีด I CAN READ SCHOOL
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
40
กวดวิชาขามแก่นวิวัฒน์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ] 201 [ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024