Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
เวชศิริการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
2
ภาษาเพื่อครัวไทย-สู่เจเทปป้า
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
3
พัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล
เสริมทักษะชีวิต
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
4
สอนภาษาอังกฤษศรีราญเฮ้าส์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
5
ขอนแก่นการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43237911
เปิดปกติ
6
สอนภาษาอินไซท์ อิงลิช (ขอนแก่น)
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43242498
เปิดปกติ
7
กวดวิชาคณิตศาสตร์เซ็ฯส์แมท ขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
8
กวดวิชาอัครณีศึกษา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 432,355,950,845,104,000
เปิดปกติ
9
เพนกวินติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
10
กวดวิชาขจรรักษ์แก่นนคร
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
11
นานาชาติขอนแก่น
นานาชาติ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
12
กวดวิชาคณิตศาสตร์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
13
กวดวิชาอัจฉริยะการศึกษา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
14
ภัทรพัฒนาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43334374
เปิดปกติ
15
อุดมลักษณ์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43330844
เลิกกิจการ
16
เชาวรัตน์คอมพิวเตอร์และกวดวิชา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
17
เสริมสวยประกายเกศ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43245177
เปิดปกติ
18
ศูนย์พัฒนาการคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43239316
เปิดปกติ
19
คอมพิวเตอร์ขอนแก่นและพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43241827
เปิดปกติ
20
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ขอนแก่น (B.C.C)
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43332312
เปิดปกติ
21
สอนตัดเสื้อบุษบงและภาษาต่างประเทศ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43239598
เปิดปกติ
22
เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
23
คอมพิวเตอร์ขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43242416
เปิดปกติ
24
สหขอนแก่นคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
25
4 ตุลาเครื่องประดับ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43224186
เปิดปกติ
26
คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43325302
เปิดปกติ
27
อภิชาตพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43239192
เลิกกิจการ
28
สอนตัดเสื้อศิรญา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43239778
เลิกกิจการ
29
ทศวรรษ-2000คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 4322456
เปิดปกติ
30
เสริมสวย-ตัดเสื้อ ชลฎา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43333575
เลิกกิจการ
31
ศิริศาลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043346203-4
เปิดปกติ
32
พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์วิจิตรวิทยา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43239216
เปิดปกติ
33
อุดมพัฒนาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43382047
เลิกกิจการ
34
ขอนแก่นเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43242300
เปิดปกติ
35
ศูนย์ส่งเสริมภาษาจีนขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
36
สอนตัดเสื้อเสริมสวยนิรันดร์รัตน์ขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43220749
เปิดปกติ
37
มิตรแท้คอมพิวเตอร์และกวดวิชา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43227488
เปิดปกติ
38
บ้านครูมอลลี่
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43238844
เปิดปกติ
39
สอนตัดเสื้อเสริมสวยดวงฤดี
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43238343
เปิดปกติ
40
พิมพ์ดีดพาณิชวิทยา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ

Total 18839 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ] 202 [ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024