Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ช่างอีเลคโทรนิคส์ชุมแพ
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น 43311699
เลิกกิจการ
2
ชุมแพพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น 43311298
เลิกกิจการ
3
อนนท์คอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น 043386392-3
ตรวจสอบสภาพ
4
ชำนาญคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น 43386759
ตรวจสอบสภาพ
5
สุมาลีพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น 43384829
เลิกกิจการ
6
ชุมแพรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น 43386744
ตรวจสอบสภาพ
7
เสริมสวย-ตัดเสื้อกรสยามชุมแพ
วิชาชีพ
ชุมแพ ขอนแก่น 43386395
ตรวจสอบสภาพ
8
สีชมภูคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
สีชมพู ขอนแก่น 43399401
เลิกกิจการ
9
น้ำพองเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
น้ำพอง ขอนแก่น 043373335-7
ตรวจสอบสภาพ
10
กรนรินทร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
น้ำพอง ขอนแก่น 43431158
เปิดปกติ
11
น้ำพองคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
น้ำพอง ขอนแก่น 43431436
เลิกกิจการ
12
เสริมสวยปวีณา
วิชาชีพ
กระนวน ขอนแก่น 43252202
ตรวจสอบสภาพ
13
เสริมสวยเสถียร
วิชาชีพ
กระนวน ขอนแก่น 43251269
เปิดปกติ
14
หนองโนคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
กระนวน ขอนแก่น 43252616
เลิกกิจการ
15
เทคโนคอมกระนวน
วิชาชีพ
กระนวน ขอนแก่น 043251909 , 043252965
เลิกกิจการ
16
กระนวนคอมพิวเตอร์และกวดวิชา
วิชาชีพ
กระนวน ขอนแก่น 43252811
เปิดปกติ
17
ลลิตาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
บ้านไผ่ ขอนแก่น
เลิกกิจการ
18
ศูนย์กวดวิชาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กวดวิชา
บ้านไผ่ ขอนแก่น 43272252
เลิกกิจการ
19
คอมพิวเตอร์และกวดวิชาบ้านไผ่
วิชาชีพ
บ้านไผ่ ขอนแก่น 43272211
เปิดปกติ
20
สุกิตติ์พิมพ์ดีด
วิชาชีพ
พล ขอนแก่น 43,418,662,043,415,500
เปิดปกติ
21
เมืองพลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
พล ขอนแก่น 43415718
ตรวจสอบสภาพ
22
กวดวิชาและคอมพิวเตอร์เพิ่มพูนปัญญา
วิชาชีพ
พล ขอนแก่น 43418351
เปิดปกติ
23
หนองสองห้องคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
หนองสองห้อง ขอนแก่น 43491296
เลิกกิจการ
24
จิระพัฒนคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ภูเวียง ขอนแก่น 43291554
เลิกกิจการ
25
มัญจาคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
มัญจาคีรี ขอนแก่น 289036,01-97514
เลิกกิจการ
26
พัฒนคอมพิวเตอร์และกวดวิชา
วิชาชีพ
มัญจาคีรี ขอนแก่น 43381288
เลิกกิจการ
27
กวดวิชาเจริญศึกษา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43242012
ตรวจสอบสภาพ
28
กวดวิชาภาษาอังกฤษขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43321716
เปิดปกติ
29
กวดวิชาพิมพ์ทองขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43227214
เปิดปกติ
30
กวดวิชาศาลาเด็ก
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
31
กวดวิชาขอนแก่นพัฒนศาสตร์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
ตรวจสอบสภาพ
32
กวดวิชารวมศาสตร์วิทยาขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43221716
เลิกกิจการ
33
กวดวิชาวิชินขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
34
กวดวิชาพัฒนาเด็กขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43222869
เปิดปกติ
35
กวดวิชาขมังเวทย์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
36
กวดวิชาธรรมนิติ
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
37
กวดวิชาขจรรักษ์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 17697248
เปิดปกติ
38
กวดวิชามหาบัณฑิตขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43330148
เปิดปกติ
39
กวดวิชาวัฒนบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 09-6201660
เปิดปกติ
40
เดโชกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43226613
เลิกกิจการ

Total 18761 Record : 470 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ] 204 [ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024