Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
รัชดาวิทยาขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043242016,043333920-1
เปิดปกติ
2
กวดวิชาภัสราวรรณ
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43237510
เลิกกิจการ
3
กวดวิชาสุบริพัตร
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43337520
เปิดปกติ
4
กวดวิชาแก่นวิทย์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
5
มนูศิลป์กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43245499
เปิดปกติ
6
กวดวิชาขอนแก่นพัฒนวิทย์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
7
กวดวิชาสหมิตรไทย
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43320917
เลิกกิจการ
8
สุมามาลย์กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
9
ศุภกานต์กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43227561
เปิดปกติ
10
เสริมหลักสูตรบรรณสกุล
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43,224,194,043,320,500
เปิดปกติ
11
เมธัสกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43242514
เปิดปกติ
12
กวดวิชาปริญญาขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43220184
เปิดปกติ
13
กวดวิชาเสริมพื้นฐาน
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43241476
เลิกกิจการ
14
เมษากวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43225188
เลิกกิจการ
15
กวดวิชาขอนแก่น
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43225398
เลิกกิจการ
16
ดนตรีสยามขอนแก่น
ศิลปะและกีฬา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43223741
เปิดปกติ
17
กวดวิชาศรีปัญญา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43236648
เปิดปกติ
18
กวดวิชาขอนแก่นพรรัตน์
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43225990
เปิดปกติ
19
ดนตรีคีตวัฒน์
ศิลปะและกีฬา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43,242,611,043,242,500
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาศูนย์เรียนดี
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
21
สิงห์พัฒนากวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
22
กวดวิชาพิมพ์ฉัตร
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
23
สมพงษ์กวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
24
กวดวิชาแก่นเมือง
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 043322484-5
เปิดปกติ
25
กวดวิชาศรีประเสริฐ
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43228520
เลิกกิจการ
26
กวดวิชาไชโยพิทยา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
27
กวดวิชาเด็กก้าวหน้า
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
28
กวดวิชาธาราวิทยา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
29
กวดวิชาปารมี
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
30
กวดวิชาก้าวหน้า
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43236360
เลิกกิจการ
31
บ้านกวดวิชา
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43238419
เปิดปกติ
32
กวดวิชาธัญธิป
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43222053
เลิกกิจการ
33
กวดวิชาแสงดารา
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น 43386965
เปิดปกติ
34
กวดวิชารวมมหาบัณฑิต
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น 43312410
เลิกกิจการ
35
กวดวิชาอุดม
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น 43311834
เลิกกิจการ
36
กวดวิชาชาติภัทร
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น 43,386,338,043,386,500,000,000,000
เปิดปกติ
37
กวดวิชาโชคทวี
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น 43312064
เลิกกิจการ
38
กวดวิชานครินทร์
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น 43386692
เปิดปกติ
39
กวดวิชาพัฒนาปัญญาเด็ก
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น 43313030
เลิกกิจการ
40
นาฎศิลป์กนกวรรณ
ศิลปะและกีฬา
น้ำพอง ขอนแก่น 43373391
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ] 205 [ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024