Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาบ้านการ์ตูน
กวดวิชา
กระนวน ขอนแก่น 43251904
เลิกกิจการ
2
กวดวิชานารีรัตน์
กวดวิชา
บ้านไผ่ ขอนแก่น 43273541
เลิกกิจการ
3
ผู้ใหญ่บ้านไผ่วิทยา
กวดวิชา
บ้านไผ่ ขอนแก่น 43272229
เลิกกิจการ
4
เมืองพลกวดวิชา
กวดวิชา
พล ขอนแก่น 43415746
เปิดปกติ
5
กวดวิชาทวีปัญญา
กวดวิชา
พล ขอนแก่น 43415139
เปิดปกติ
6
ภาษาและคอมพิวเตอร์ อีซีซี ขอนแก่น
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 43244450
เปิดปกติ
7
กวดวิชาและภาษาต่างประเทศมิชิแกน
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
8
สหัสวรรษคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
9
เมืองพลอิเล็กทรอนิกส์
วิชาชีพ
พล ขอนแก่น 043-414794
เปิดปกติ
10
บุษบงกวดวิชาและภาษาต่างประเทศ
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
11
สกุลรัก
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
12
พัฒนาภาษานานาชาติและประยุกต์วิทยา
วิชาชีพ
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
13
กวดวิชาอัจฉริยพัฒน
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เลิกกิจการ
14
กวดวิชาลูกรัก
กวดวิชา
หนองเรือ ขอนแก่น
เลิกกิจการ
15
กวดวิชาศิริภิญโญ
กวดวิชา
ชุมแพ ขอนแก่น
เปิดปกติ
16
รักเรียนรู้
กวดวิชา
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เปิดปกติ
17
อนุบาลเพื่อนเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42221930
เปิดปกติ
18
สหกิจวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42321760
เปิดปกติ
19
พันธกิจวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42243004
เปิดปกติ
20
อุดรผดุงศึกษา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42221361
ตรวจสอบสภาพ
21
อุดรคริสเตียนวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42325074
เปิดปกติ
22
อุดรมงคลวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42221468
เปิดปกติ
23
กระจ่างวิทย์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42248763
เปิดปกติ
24
ทรงธรรมวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42341871
เปิดปกติ
25
อาภาพัชร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42,241,428,042,327,800
เปิดปกติ
26
หัตถกิจคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42241024
เปิดปกติ
27
เซนต์เมรี่
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42221346
เปิดปกติ
28
คุณากรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42223162
เปิดปกติ
29
มารีย์พิทักษ์อุดรธานี
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42243629
เปิดปกติ
30
อนุบาลลักษณ์สุข
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42295228
เปิดปกติ
31
อนุบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42212180
เปิดปกติ
32
ดอนบอสโกวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-ม6
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42221338
เปิดปกติ
33
อนุบาลนันทวดี
สามัญศึกษา
อ1-อ3
กุดจับ อุดรธานี 42291119
เปิดปกติ
34
ภูมิพิชญ
สามัญศึกษา
อ1-ม6
กุดจับ อุดรธานี 42291313
เปิดปกติ
35
มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
สามัญศึกษา
อ1-ป6
กุมภวาปี อุดรธานี 42202347
เปิดปกติ
36
มัธยมน้ำตาลอนุสรณ์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
กุมภวาปี อุดรธานี 42331092
เปิดปกติ
37
เทพปัญญา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
กุมภวาปี อุดรธานี 42331378
เปิดปกติ
38
กฤชานันท์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
หนองหาน อุดรธานี 42261026
เปิดปกติ
39
อนุบาลวิฆเนศวร์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ทุ่งฝน อุดรธานี 42269095
เลิกกิจการ
40
กมลาลักษณ์
สามัญศึกษา
อ1-ม3
ศรีธาตุ อุดรธานี 42381140
เปิดปกติ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ] 206 [ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024