Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
สอนตัดเสื้อเสริมสวยนวดแผนไทยสุด
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-243718
เปิดปกติ
2
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพและภาษา
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-322456
เปิดปกติ
3
แม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษาอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-292490
เปิดปกติ
4
วัฒนาบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-325509
เปิดปกติ
5
ศิษฏศิลป์ดนตรีไทย
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-224299
เปิดปกติ
6
ฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-246788 ต่อ 16
เลิกกิจการ
7
สากลพัฒนบัณฑิตอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-347029
เปิดปกติ
8
ศิลปะเพื่อพัฒนาสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-245115-6
เปิดปกติ
9
อุดรดีเลิศส่งเสริมแรงงานไทย
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-326672
เปิดปกติ
10
กวดวิชาเดอะวินเนอร์
กวดวิชา
บ้านดุง อุดรธานี
เปิดปกติ
11
เสริมสวยปรางไรวินท์
วิชาชีพ
บ้านดุง อุดรธานี 087-9517331
เปิดปกติ
12
รามบริรักษ์-ปัญญเวช
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42345044
เปิดปกติ
13
กวดวิชาไอคิวพลัสอุดรธานี
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
14
กวดวิชาครูฉวีวรรณ
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-246857
เปิดปกติ
15
เสริมทักษะ เพอร์เฟค เบรน
เสริมทักษะชีวิต
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-204009
เปิดปกติ
16
เสริมทักษะ อ.ฝน
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-245390
เปิดปกติ
17
ภาษาพัฒนาเพื่อชีวิตอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-341692, 248586
เปิดปกติ
18
วิชาชีพศรีอักษร
วิชาชีพ
เพ็ญ อุดรธานี 083-3397151
เปิดปกติ
19
รัฐภรณ์บริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-247041
เปิดปกติ
20
กวดวิชาวรรณสรณ์อุดรธานี
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-329005-7
เปิดปกติ
21
กวดวิชาเดอะติวเตอร์พลัสอุดรธานี
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042-249250
เปิดปกติ
22
กวดวิชาหมอสอนลูก
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
23
การอาชีพไทยพัฒ
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
24
อิงลิช สกูลอ๊อฟ เลินนิ่ง
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
25
สปี๊ค เอ้าท์ อะเคดามี่
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เลิกกิจการ
26
ศิลปะสร้างสรรค์สมุดไท อุดรธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
27
กวดวิชาภูริภัทร์
กวดวิชา
เพ็ญ อุดรธานี
เปิดปกติ
28
กวดวิชาปิยะวัฒน์ศึกษา
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
29
สอนภาษาไอจีเนียส อุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
30
ดนตรีเคพีเอ็น อุดรธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เลิกกิจการ
31
ดนตรียามาฮ่า เซ็นทรัลอุดรธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
32
กวดวิชาอาจารย์ปุ๊ (เลขโอลิมปิก) อุดรธานี
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
33
ศูนย์ภาษานานาชาติ อุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เลิกกิจการ
34
นวดน้ำมันหอมระเยสาลสลิลอคาเดมี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
35
เสริมสวยคุณโจอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
36
อุดรสอนขับรถ
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
37
สุพิชชาการบริบาลอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42211795
เลิกกิจการ
38
เสริมสวยน้องใหม่
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42240407
เลิกกิจการ
39
สอนภาษาอังกฤษพิงกุ อุดรธานี
เสริมทักษะชีวิต
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42320577
เปิดปกติ
40
กรุงเทพช่างเทคนิคอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42,246,294,211,266
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ] 208 [ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024