Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
กวดวิชาพลังปัญญา
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42328726
เลิกกิจการ
2
ฝึกวิชาชีพหัตถเวชอุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
3
กนกวรรณศิลปะการดนตรี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042246404-5
เปิดปกติ
4
ดนตรียามาฮ่า อุดรธานี
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42328335
เปิดปกติ
5
กวดวิชาเมืองสมอง
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
6
กวดวิชาประเทืองวิทย์
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42243212
เปิดปกติ
7
รัชดาวิทยา
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42328641
เปิดปกติ
8
กวดวิชาคลังปัญญา
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42328513
เลิกกิจการ
9
อุดรภัทรมณฑ์
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 042 347386
เปิดปกติ
10
กวดวิชาพัชรอาภา
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42241428
เปิดปกติ
11
เสริมสวยเตียงนภา
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42346542
เลิกกิจการ
12
บ้านศิลปะ
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 817491309
เปิดปกติ
13
กวดวิชา เอ พลัส เซ็นเตอร์
กวดวิชา
บ้านดุง อุดรธานี
เปิดปกติ
14
พัฒนศาสตร์การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เปิดปกติ
15
หัตถอาชีวะ อุดรธานี
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี
เลิกกิจการ
16
กวดวิชาเจริญประดับดาว
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 878925397
เปิดปกติ
17
สเต็ป แดนซ์ สตูดิโอ
ศิลปะและกีฬา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42931400
เปิดปกติ
18
สอนภาษาเกาหลีอาจารย์เจี๊ยบ
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42246652
เปิดปกติ
19
สุพิชชาอินเตอร์การบริบาล
วิชาชีพ
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42241452
เลิกกิจการ
20
กวดวิชาโมเดิร์น แมท
กวดวิชา
เมืองอุดรธานี อุดรธานี 42327990
เปิดปกติ
21
อนุบาลชื่นจิต
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองเลย เลย 42861718
เปิดปกติ
22
อนุบาลพระศรีสงคราม
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เมืองเลย เลย 42830461
เปิดปกติ
23
แสงตะวันพัฒนา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองเลย เลย 42813483
เปิดปกติ
24
อนุบาลอรพัฒน์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองเลย เลย 42812327
เปิดปกติ
25
มหาไถ่ศึกษาเลย
สามัญศึกษา
ตอ-ม3
เมืองเลย เลย 42811754
เปิดปกติ
26
มหาไถ่ศึกษาท่าบม
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เชียงคาน เลย 42815473
เปิดปกติ
27
ประจันตวิทยา
สามัญศึกษา
ป1-ป6
วังสะพุง เลย 18730367
เปิดปกติ
28
วรราชวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
วังสะพุง เลย 42850627
เปิดปกติ
29
อนุบาลประจันตะ
สามัญศึกษา
อ1-อ3
วังสะพุง เลย 42841056
เปิดปกติ
30
อนุบาลภูกระดึง
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ภูกระดึง เลย 13206269
เปิดปกติ
31
อนุบาลณัฐพันธุ์ 3
สามัญศึกษา
อ1-ป6
หนองหิน เลย 42,874,048,042,874,000
เปิดปกติ
32
หทัยคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองเลย เลย 42834621
เปิดปกติ
33
โพธิวิชญา
สามัญศึกษา
ม1-ม6
หนองหิน เลย
เปิดปกติ
34
มูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม
สามัญศึกษา
ป1-ม6
เชียงคาน เลย
เปิดปกติ
35
การกุศลหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เมืองเลย เลย
เปิดปกติ
36
เชนต์จอห์นท่าบม
สามัญศึกษา
ม1-ม6
เชียงคาน เลย 42801287
เปิดปกติ
37
อนุบาลศุภกรผาขาว
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ผาขาว เลย 42818114
เปิดปกติ
38
อนุบาลเจริญสว่าง
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ท่าลี่ เลย 42889555
เปิดปกติ
39
อนุบาลศุภกรด่านซ้าย
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
ด่านซ้าย เลย
เปิดปกติ
40
หฤทัยคริสเตียน
สามัญศึกษา
อ1-ป6
หนองหิน เลย
เปิดปกติ

Total 18838 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ] 210 [ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024