Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
ช่างกลกรุงเทพกลการ
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
2
ศูนย์อีสานพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 43711022
เปิดปกติ
3
การบัญชีพิมพ์ดีดวิทยา
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 043-711248
เปิดปกติ
4
นิยมพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
แกดำ มหาสารคาม
เปิดปกติ
5
โกสุมพิสัยพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
โกสุมพิสัย มหาสารคาม 43,745,239,043,762,000
เลิกกิจการ
6
นาเชือกพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
นาเชือก มหาสารคาม
เปิดปกติ
7
ดนตรีมหาสารคาม
ศิลปะและกีฬา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 43711395
เปิดปกติ
8
กวดวิชาศรีสยาม
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 043-721615
เปิดปกติ
9
กวดวิชาเพื่อนเด็ก
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 043-743390
เปิดปกติ
10
กวดวิชาเชียงยืน
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เลิกกิจการ
11
จารุณีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 085-128006
เลิกกิจการ
12
สายใยการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
13
มหาสารคามการบริบาล
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
14
กวดวิชาลูกรัก
วิชาชีพ
บรบือ มหาสารคาม
เลิกกิจการ
15
มหาสารคามคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เลิกกิจการ
16
ดนตรีวิทยา มหาสารคาม
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
17
สอนภาษาอังกฤษครูอุ๊
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
18
มอนสเตอร์เฮาส์
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
19
ครูโจฟีไซน์
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
20
กวดวิชาเติมฝัน
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
21
กวดวิชาและสอนภาษามหาสารคาม (ดร.อิงลิช)
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
22
กวดวิชาด๊อกเตอร์ เจซี
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เลิกกิจการ
23
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์คิงแมทส์สารคาม
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
24
กวดวิชาจำเนียร
กวดวิชา
กันทรวิชัย มหาสารคาม 43789168
เปิดปกติ
25
กวดวิชาและภาษาไดเอ็ด
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เลิกกิจการ
26
กวดวิชาเดอะเบสท์ติวเตอร์
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
27
กวดวิชาดังใจ มหาสารคาม
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เลิกกิจการ
28
เดอะ เบรน มหาสารคาม
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 43,970,505,043,970,500
เปิดปกติ
29
เพิ่มทักษะการเรียนรู้ IIE มหาสารคาม
วิชาชีพ
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เลิกกิจการ
30
กวดวิชาวิษณุวิทยา
กวดวิชา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เลิกกิจการ
31
ดนตรียามาฮ่า มหาสารคาม
ศิลปะและกีฬา
เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
เปิดปกติ
32
ช.วิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43511764
เปิดปกติ
33
อนุบาลไพโรจน์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-512333
เปิดปกติ
34
พระกุมารร้อยเอ็ด
สามัญศึกษา
อ1-ม3
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43512805
เปิดปกติ
35
ไพโรจน์วิชชาลัย
สามัญศึกษา
ป1-ม3
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 43,522,902,043,515,800
เปิดปกติ
36
อนุบาลสมประสงค์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-519670
เปิดปกติ
37
ศรีศิลปวิทยาลัย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-511764,043-514069-70
เปิดปกติ
38
อนุบาลเอกกุมาร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 043-531342
เปิดปกติ
39
อนุบาลเทพอำนวย
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 01-1178366
เลิกกิจการ
40
กมลวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
พนมไพร ร้อยเอ็ด 43591312
เปิดปกติ

Total 18833 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ] 215 [ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024