Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลเอกมล
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
โพนทอง ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
2
เป็นหนึ่งวิทยา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
3
การกุศลวัดป่าศรีไพรวัน
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
4
อนุบาลจังหาร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
จังหาร ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
5
พุทธเมตตาร้อยเอ็ด
สามัญศึกษา
ตอ-ป6
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
6
อนุบาลชัยชูวิทย์
สามัญศึกษา
เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
7
อนุบาลเด็กดี
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โพนทอง ร้อยเอ็ด 043-571484
เปิดปกติ
8
อนุบาลเมืองสรวง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
9
อนุบาลศรีภูมิวิทยารักษ์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
10
อนุบาลสุนันทา
สามัญศึกษา
อ1-ป6
หนองพอก ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
11
ศิลานครวิทยา
สามัญศึกษา
ตอ-อ3
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 043 551344
เปิดปกติ
12
สุคนธ์ศึกษา
สามัญศึกษา
ตอ-อ1
ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
13
ประชานิยมปณิธานพัฒน์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
14
มาตาพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
โพนทราย ร้อยเอ็ด 43595118
เลิกกิจการ
15
เมืองธงคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 043-63101
เลิกกิจการ
16
กวดวิชาเคมี อ.ลัดดา
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-514215
เลิกกิจการ
17
กวดวิชา พี.ซี.
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-519223
เปิดปกติ
18
กวดวิชารัตนร้อยเอ็ด
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-5139345
เปิดปกติ
19
เคมบริดจ์ร้อยเอ็ด
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-512338
เปิดปกติ
20
เดอะ เบรน ร้อยเอ็ด
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-516161-2
เปิดปกติ
21
รัชดาวิทยา ร้อยเอ็ด
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
22
กวดวิชาชญาดา
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
23
ไฮคลาสรูม
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
24
เสริมสวยศิริรัตน์
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-522379
เปิดปกติ
25
สอนภาษาบิ๊ควันโอวัน
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043-513266,043520541, 0842609889
เปิดปกติ
26
สอนดัดผมตัดเสื้อสำเนียง
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
27
กวดวิชาคิงแมทส์
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
28
กวดวิชาและสอนภาษาเอ็นคอนเส็ปท์ร้อยเอ็ด
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
29
กวดวิชาฮาวทู
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043 512336
เปิดปกติ
30
กวดวิชาแทน ที.เจ.
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาวรรณสรณ์ ร้อยเอ็ด
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
32
กวดวิชาวรารัตน์
กวดวิชา
จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
33
กวดวิชากัญญาศึกษา
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
34
กวดวิชาบ้านคุณหมอ
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เปิดปกติ
35
สุชาดา อิงลิช
วิชาชีพ
โพนทอง ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
36
ตักศิลา
วิชาชีพ
เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
37
ธิติรักษ์ปัญญา
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 866191691
เปิดปกติ
38
ดิเอ็ดดิวเคเตอร์
กวดวิชา
สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
39
กวดวิชาอาจารย์ปุ๊(เลขโอลิมปิก)ร้อยเอ็ด
กวดวิชา
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
เลิกกิจการ
40
ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจร้อยเอ็ด
วิชาชีพ
เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 043520492-3
เลิกกิจการ

Total 18835 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ] 217 [ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024