Untitled Document
ข้อมูลโรงเรียน

  

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ระดับที่เปิดสอน อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ สถานะโรงเรียน
1
อนุบาลโสธิญา
สามัญศึกษา
อ1-อ3
โพนสวรรค์ นครพนม
เปิดปกติ
2
ธาตุพนมดรุณพัฒน์
สามัญศึกษา
อ1-ป6
ธาตุพนม นครพนม
เปิดปกติ
3
อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
นาแก นครพนม
เปิดปกติ
4
เรณูนครพิกุลแก้ว
สามัญศึกษา
ป1-ป6
เรณูนคร นครพนม
เปิดปกติ
5
อนุบาลปัณฑิตา
สามัญศึกษา
เรณูนคร นครพนม
เปิดปกติ
6
กวดวิชาภัทรพล
กวดวิชา
เรณูนคร นครพนม 042-579408
เปิดปกติ
7
สอนตัดเสื้อรัตนา
วิชาชีพ
เมืองนครพนม นครพนม
เปิดปกติ
8
สอนภาษาโกลบอล
วิชาชีพ
เมืองนครพนม นครพนม
เปิดปกติ
9
สถาพรคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครพนม นครพนม 42512212
เลิกกิจการ
10
สอนภาษาเพื่อนบ้าน
วิชาชีพ
เมืองนครพนม นครพนม 42511485
เลิกกิจการ
11
สากลคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครพนม นครพนม 511929
เลิกกิจการ
12
นครพนมคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองนครพนม นครพนม 513890
เลิกกิจการ
13
เสริมสวยยงค์ฤดี
วิชาชีพ
บ้านแพง นครพนม 09-8437191
เปิดปกติ
14
ธาตุพนมคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
ธาตุพนม นครพนม 042525171 , 042525676
เลิกกิจการ
15
เรณูนครคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เรณูนคร นครพนม 042-579120
เลิกกิจการ
16
สอนตัดผมวรเดช
วิชาชีพ
นาแก นครพนม 42571512
เปิดปกติ
17
ศรีสงครามคอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีด
วิชาชีพ
ปวช
ศรีสงคราม นครพนม 09-6186187,599203
เลิกกิจการ
18
อนุบาลบ้านเด็ก
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
19
อนุบาลสุพร
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42636336
เปิดปกติ
20
เซนต์ยอแซฟมุกดาหาร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42612835
เปิดปกติ
21
ท่านพระสารีบุตร
สามัญศึกษา
อ1-ป6
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42,611,560,042,611,500
เปิดปกติ
22
อนุบาลคำชะอี
สามัญศึกษา
อ1-ป6
คำชะอี มุกดาหาร
เปิดปกติ
23
อนุบาลดงหลวง
สามัญศึกษา
อ1-อ3
ดงหลวง มุกดาหาร
เปิดปกติ
24
อนุบาลปัญญานนท์
สามัญศึกษา
อ1-อ3
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
25
อนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย
สามัญศึกษา
ตอ-ป3
นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
เปิดปกติ
26
อนุบาลดอนตาล
สามัญศึกษา
ดอนตาล มุกดาหาร
เปิดปกติ
27
สุภาพรศึกษา
วิชาชีพ
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42633044
เลิกกิจการ
28
กวดวิชาไอคิวเซ็นเตอร์
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42612885
เลิกกิจการ
29
คำสร้อยธนวิทย์
กวดวิชา
นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 42681333
เลิกกิจการ
30
สอนภาษาไทย-อังกฤษมุกดาหาร
วิชาชีพ
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 042-611929
เลิกกิจการ
31
กวดวิชาครูต่อ
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เปิดปกติ
32
รามบริรักษ์-มุกดาหารอินเตอร์
วิชาชีพ
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42633418
เลิกกิจการ
33
แก้วมุกดาหารคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42633231
เลิกกิจการ
34
กรุงเทพช่างเทคนิคมุกดาหาร
วิชาชีพ
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42611546
เลิกกิจการ
35
มุกดาหารคอมพิวเตอร์
วิชาชีพ
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42612867
เลิกกิจการ
36
สอนตัดเสื้อเสริมสวยเพชรมณี
วิชาชีพ
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42612820
เลิกกิจการ
37
สุนทรศึกษา
วิชาชีพ
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42611526
เปิดปกติ
38
เสริมความรู้และทักษะมุกดาหาร
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 042633556-9
เลิกกิจการ
39
มุกบัณฑิต
กวดวิชา
เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 42630144
เปิดปกติ
40
กวดวิชาสมหวังเซ็นเตอร์
กวดวิชา
นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 42681064
เลิกกิจการ

Total 18840 Record : 471 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ] 224 [ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ] Next>>

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบไม่ระบุระดับที่เปิดสอน

กลุ่มพัฒนาสารสนเทศ กลุ่มงานทะเบียน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ผู้ดูแลระบบ : thanasap@opec.go.th Tel.02-6289024